Aile Hukuku

Velayet Altındaki Çocuğun Yurt Dışına Götürülmesi

Velayet altındaki çocukların yurt dışına çıkışı belli kurallara tabi tutulmuştur. Bu yazımızda velayet altındaki çocuğun yurt dışına çıkışı ile ilgili detaylı açıklamalar yer almaktadır.

Müşterek Çocuğun Yurt Dışına Çıkış İzni Muvafakati Nedir?

Henüz 18 yaşını doldurmamış müşterek çocuğun yurt dışına çıkış izni için hem annesi hem de babası ile seyahat ediyor olması gerekmektedir. Eğer ebeveynlerden biri çocuğun yanında değilse çocuğun yanında olmayan ebeveynin noter aracılığıyla onaylı muvafakatname ile çocuğun yurt dışına çıkışına onay vermesi gerekmektedir.

Bu muvafakatname çocuğun yanında bulunmayan ebeveynin, müşterek çocuğun yurt dışına çıkışına onay verdiğini gösterir. Annesi ya da babasından herhangi biri yanında olmayan ve yanında bulunmayan ebeveynin yurt dışına çıkış muvafakati vermediği çocuk yurt dışına çıkarılamaz.

Velayeti Alan Taraf, Yurt Dışına Çıkışında İstediği Gibi Hareket Edebilir Mi?

Velayet hakkına sahip olan taraf çocuk hakkında diğer tarafın rızası gerekmeksizin her türlü kararı alabilir. Bu nedenle velayet hakkına sahip olan tarafın, aksine bir mahkeme kararı olmadığı müddetçe, müşterek çocuğu yurt dışına çıkarmak için herhangi bir izne ihtiyacı yoktur. Yargıtay kararları da bu yöndedir. Ancak bazı ülkeler velayet altındaki çocukların ülkesine girişini belli kurallara tabi tutabilir. Genellikle velayet altındaki çocuğun ülkeye kabulünde aranan belgeler muvafakatnamedir.

Boşanma ya da ayrılık kararı verilmesi halinde müşterek çocuk ile velayet hakkına sahip olmayan taraf arasında kişisel ilişki kurulur. Velayet hakkına sahip olan tarafın müşterek çocuğu yurt dışına çıkarırken kişisel ilişki hakkını ihlal etmemelidir. Kişisel ilişki hakkının ihlal edilmesi velayetin değiştirilmesi için haklı bir sebeptir.

Kişisel İlişki Sürelerinde Müşterek Çocuğun Yurt Dışına Çıkış İzni Var Mıdır?

Boşanma ya da ayrılık kararı verilmesi halinde velayet hakkı kendisinde olmayan taraf ile müşterek çocuk arasında kişisel ilişki kurulur. Çocukla arasında kişisel ilişki kurulan taraf velayet hakkı sahibinin noter onaylı muvafakatnamesi olmadan kişisel ilişki süresinde müşterek çocuğu yurt dışına çıkaramaz.

Muvafakat Verilmemesi Durumunda Dava Açılabilir Mi?

Velayet hakkını elinde bulunduran tarafın çocuğu yurt dışına çıkarırken muvafakatnameye ihtiyacı yoktur. Ancak uygulamada bazı ülkeler kendilerini güvence altına almak ve çocuğun kaçırılmadığından emin olmak adına velayet hakkına sahip olmayan tarafın da muvafakatini aramaktadır.

Boşanma aşamasındaki, boşanmış ya da haklarında ayrılık kararı verilmiş eşler arasında genellikle sağlıklı bir iletişim bulunmamaktadır. Bu sebeple velayet hakkına sahip taraf müşterek çocuğun yurt dışına çıkışı için karşı taraftan muvafakatname alamayabilir. Böyle bir durumda çocuğun yurt dışına çıkışında sıkıntı yaşamamak için mahkemeden çocuğun yurt dışına çıkışı için muvafakatname verilmesi istenebilir. Dolayısıyla velayet hakkına sahip taraf karşı tarafın muvafakatine ihtiyaç duymadan müşterek çocuğu yurt dışına çıkarabilir.

Müşterek Çocuğun Yurt Dışına Çıkış İzni İçin Hangi Evraklar Gerekir?

Çocuğun yurt dışına çıkışında pasaport, vize, kimlik gibi belgelerin yanı sıra yukarıda açıklandığı üzere bazı hallerde muvafakatname gerekmektedir.

Velayet Altındaki Çocuk İçin Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulabilir Mi?

Velayet Altındaki Çocuk İçin Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulabilir Mi?

Çocuk ile ilgili verilecek kararlarda her zaman çocuğun üstün yararı gözetilir. Çocuğun yurt dışına çıkışı ile diğer tarafın çocukla olan bağının kesilmesi ve haklarının engellenmesi amaçlanıyorsa mahkeme kararı ile çocuk hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulabilir.

Yurt dışına çıkış yasağı Anayasa ile güvence altına alınmış olan seyahat özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Bu nedenle yurt dışına çıkış yasağı kararı verilebilmesi için çok önemli olay ve delillerin bulunması gerekmektedir aksi takdirde çocuk hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilemez.

Yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmesi mahkemeden talep edilir. Mahkemece verilen kararda yasağın hangi süreler için olduğu belirtilmelidir. Yargıtay’a göre süresiz şekilde yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmesi Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırıdır.

Aile Hukuku ile ilgili daha fazla içerik için –> https://www.ahmetekin.com/aile-hukuku/ adresini ziyaret edin!

SIK SORULAN SORULAR

Yurt dışına çıkış yasağı nasıl kaldırılır?

Müşterek çocuk hakkında mahkemece yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiş olabilir. Mahkemeden söz konusu yasağın kaldırılması talep edilebilir. Velayet hakkına sahip olan taraf çocuğu yurt dışına kaçırmak gibi bir amacı olmadığını, kişisel ilişkiye uygun şekilde davranacağını, yasak kararının seyahat özgürlüğüne aykırı olduğunu ileri sürerek mahkemeden yasağın kaldırılmasını talep edebilir. Mahkeme karar verirken çocuğun üstün yararını gözetir.

Velayeti alan taraf yurt dışına yerleşebilir mi?

Velayet hakkını elinde bulunduran taraf çocuk ile ilgili her türlü kararı tek başına almaya yetkilidir. Bu sebeple velayet hakkına sahip olan taraf çocuk ile birlikte yurt dışına yerleşebilir. Bu durumda çocuk ile kişisel ilişki kurulan tarafın çocuk üzerindeki kişisel ilişki hakkı zarar görebilir. Kişisel ilişki kurulan taraf böyle bir durumda koşulların değişmesi sebebiyle velayet konusunun yeniden değerlendirilmesini mahkemeden talep edebilir.

Çocuk yurt dışına kaçırılırsa şikayet edilebilir mi?

Ülkemizin de taraf olduğu 25.10.1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Sözleşme ve 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Yön ve Kapsamına Dair Kanun ile çocuğun velayet hakkının ihlal edilmesi halinde çocuğun iadesine ilişkin kurallar düzenlenmiştir.

Söz konusu uluslararası sözleşmeye göre velayet hakkı kendisinde bulunmayan tarafın müşterek çocuğu yurt dışına kaçırması velayet hakkının ihlali niteliğindedir. Böyle bir durumda velayet hakkına sahip olan taraf yetkili makamlara şikayette bulunarak çocuğun iadesini talep edebilir.

Velayet hakkını elinde bulunduran tarafın, diğer tarafın çocukla kişisel ilişki kurmasını engellemek maksadıyla çocuğu yurt dışına kaçırması halinde çocukla kişisel ilişki kurması engellenen taraf yetkili makamlara şikayette bulunarak çocuğun iadesini talep edebilir. Böyle bir durumda aynı zamanda mahkemeden velayetin değiştirilmesi ya da kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi de talep edilebilir.

Müşterek çocuk babanın muvafakatnamesi olmaksızın yurt dışına çıkarılabilir mi?

Yargıtay içtihatlarıyla da sabit olduğu üzere velayet hakkına sahip olan taraf muvafakatnameye gerek olmaksızın çocuğu yurt dışına çıkarabilir. Bu nedenle velayet hakkına sahip anne, babanın muvafakati olmadan da müşterek çocuğu yurt dışına çıkarabilir.

Müşterek çocuğun yurt dışına çıkış izni verilmemesi dava konusu yapılabilir mi?

Hukukumuzda müşterek çocuğun yurt dışına çıkışına muvafakat verilmesine ilişki bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak uygulamada bazı ülkeler anne ya da babasından herhangi birisi yanında olmayan çocukların ülkelerine girişinde diğer ebeveynin muvafakatini aramaktadır. Bu sebeple çocuğun yurt dışına çıkışına muvafakat verilmemesi halinde çocuğun üstün yararı zarar görebilir. Böyle bir durumda mahkemeye başvurarak alınacak karar ile velayet hakkı olmayan tarafın muvafakati gerekmeksizin müşterek çocuğun yurt dışına çıkışı gerçekleştirilebilir.

Müşterek çocuğun yurt dışına çıkış izni verilmemesi nedeniyle tazminat davası açılabilir mi?

Anlaşmalı boşanmada taraflar protokole müşterek çocuğun yurt dışına çıkışında muvafakatname verileceğine ilişkin bir düzenleme koyabilirler. Bu durumda müşterek çocuğun yurt dışına çıkışında protokol gereği diğer eşin muvafakatname vermesi gerekmektedir. Keyfi olarak muvafakatname verilmemesi maddi ve manevi zarara sebep olabilir. Bu halde muvafakatname vermeyen tarafa karşı maddi – manevi tazminat davası açılabilir.

Velayet hakkı son derece önemli ve hassas bir mevzudur. Velayet ile ilgili uyuşmazlıklarda her zaman çocuğun üstün yararı gözetilir. Velayet hakkı ve aile hukuku kaynaklı problemlerinizde Ekin Hukuk Bürosu uzman kadrosu ile her zaman hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermek için hazırdır.

 

İlgili Makaleler

8 Yorum

 1. 28 aydır kızım babasından kaçırılmakta icra görevlilerine bile teslim edilmemiştir. Mersin 5 icra ceza da 341 den açmış olduğum ceza davasında da kanun mülga edildiğinden beraat ile sonuçlandı maalesef. İtirazımız ret edildi. Mersin 5 Aile ise HMK 398 den disiplin hapsi cezası verdi. Üst mahkeme 6 Aile “İcra Ceza Yekilidir” diye buda iptal etti. Halbuki İcra Ceza da 2 hafta öncesi kanun mülga edildiği için ceza vermemişti. Mahkemeler birbirini yalanlayıp durdu Adil yargılanma açıkça ihlal edildi adalet terazisi şaştı. Bu bir köşede dursun, şu an
  velayet davamız devam etmekte. Dava sonuçlanana kadar velayet sahibi olan kişiye çocuğun yurt dışına çıkışına tedbir aldırabilir miyiz?
  Teşekkür ederim.

 2. Merhaba
  Oğlum 15 yaşında ve Türkiye de yaşıyor.
  Boşanmış ve çocuğumun tam velayeti bende.
  Kendim Türkiye ve Almanya da yaşıyorum.
  Oğluma pasaport çıkartmak istiyorum. Gerekli evrak listesine baktığımda “Muhafakatname “ isteniyor.
  Tam velayet bende olduğu için muhafakatname gerekiyormu.?
  Ayrıca oğlum tek başına değil, benimle beraber yurt dışına çıkacak.
  Muhafakatname bu durumda ne kadar gerekli?

  Geri bilgi yazarsanız çok sevinirim
  Saygılarımla

  1. Merhaba Meral Hanım,
   Velayet altındaki çocuğun yurt dışına götürülmesi ile ilgili danışma hizmetimizden faydalanmak için 0532 399 3546 numaralı telefondan ya da ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 3. biz boşandık velayet kadına ve ayın bir ve dortu nucu haftası bende olması lazım vee kadin çocuklari benim haberim olmadan rizam olmadan çocukları yurt dışına kaçırmış nee yapmam gerekiyordu

  1. Merhaba, eski eşiniz çocukların aleyhine sonuç doğurabilecek gerekçelerle çocuklarınızı yurt dışına götürmüşse velayetin kötüye kullanılması sebebiyle velayetin değiştirilmesi davası açabilirsiniz. Ayrıntılı görüşme sağlamak istemeniz halinde 0532 399 3546 numaralı telefondan ya da ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 4. Merhaba ikiz 5 yaşında oğullarım var 8 ay oldu eşimle boşanalı velayetleri bende yurt dışına gitmek için izin almak zorunda mıyım

  1. Merhaba, bazı ülkeler vize verirken velayet sahibi olmayan eski eşin de muvafakatini aramaktadır. Eski eşinizin muvafakat vermemesi halinde dava yolu ile de muvafakat alınabilmesi mümkündür. Ayrıntılı görüşme sağlamak istemeniz halinde 0532 399 3546 numaralı telefondan ya da ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu