İnfaz Hukuku

İnfaz Hukuku Nedir?

İnfaz hukuku, kesinleşmiş ceza yaptırımlarının ve güvenlik tedbirlerinin en etkili şekilde uygulanmasını sağlayan hukuk disiplinidir. İnfazın kelime anlamı bir yargıyı yerine getirme ve uygulamadır.

Ceza infaz hukukunun tek amacı suç işlendikten sonra suçluyu cezalandırmak değildir. Suç işlendikten sonra suçluyu cezalandırmak ve ıslah etmenin yanında toplumu da suça karşı koruma amacını taşır.

İnfaz Çeşitleri Nelerdir?

Cezaevi çeşitleri bakımından ceza infaz kurumları 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanunda; kapalı, yüksek güvenlikli kapalı, kadın kapalı, gençlik kapalı, çocuk kapalı, gözlem ve açık ceza infaz kurumları ile ıslah evleri (çocuk eğitimevleri) sayılmaktadır.

İnfaz Hukukunun Unsurları Nelerdir?

İnfaz kavramı; yerine getirme ve uygulama anlamında kullanılır. Yetkili bir kişi veya kurum tarafından verilmiş olan karara ilişkin bir emir ve yapılması istenileni yerine getirmek için harekete geçmiş olmak infaz sözcüğünün karşılığını oluşturmaktadır.

İnfaz hukukunun unsurları;

  • Yetkili mahkeme,
  • Tutuklama ya da mahkumiyete ilişkin verilmiş olan bir karar,
  • Emri veren bir kişi olmalı,
  • Usulüne uygun verilmiş bir emir olmalı,
  • Emrin icaplarını yerine getirmek için harekete geçilmesi,

Bulunmaktadır.

Ceza Yargılaması Nedir?

Ceza yargılaması, muhakeme hukuku kapsamında yer almaktadır. Ceza yargılaması bir suçun işlendiği ile ilgili ihbar ya da şikâyet ile veya kendiliğinden yetkili makamlarca öğrenilmesinden itibaren başlayan ve kovuşturma aşamasında hüküm verilip diğer olağan yargı yollarının tüketilmesine kadar geçen süreçtir.

Ceza yargılamışının temel amacı maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Re’sen araştırma ve soruşturma ilkesi hakimdir.

İnfaz Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

Avukatlık kanunu kapsamından İnfaz Hukuku Avukatı, Ceza Avukatı, Ağır Ceza Avukatı gibi avukatlık unvanları bulunmamakla birlikte infaz hukuku alanına ilgi duyan avukatlar infaz avukatı olarak bilinmektedirler.

İnfaz Hukuku Avukatı; müvekkilini ceza yargılamasının her aşamasında temsil etmek ve infaz sürecinde müvekkilinin hukuki haklarını kullanmasını sağlamak için vekâleten işlemleri yürütür.

Sonuç

İnfaz hukuku teknik ve önemli bir hukuk alanıdır. Bu süreçte yapılan hatalar hem kişilerin özgürlüğüne hem de mal kayıplarına neden olmaktadır.

İnfaz hukuku kanunlarla düzenlenmiş ve güvence altına alınmış ise de, cezaları infaz edilenler kendilerine sağlanan hakların kullanmakta zorlanmaktadır. Dolayısıyla infaz hukukunda karşılaşılan sorunların çözümünü avukat aracılığıyla yürütmek hak kaybını minimuma indirecektir. Özellikle cezanız infaz edilirken veya infaz aşamasına kadar olan süreçte haklarınızın korunması hususunda hukuki danışmanlık almakta fayda vardır. Ekin Hukuk Bürosu olarak her türlü problemlerinizde hak kaybınızı engellemek için tecrübeli ekibimiz ile yanınızdayız.

Sık Sorulan Sorular

İnfaz biçimleri nelerdir?

Cezaevinde; Hafta sonu infaz, geceleri infaz ve tamamen cezaevinde infaz şeklinde infaz biçimleri bulunmaktadır.

İnfaza kim karar verir?

Hükmün kesinleşmesiyle birlikte karar Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İnfaz işlemlerini Cumhuriyet Başsavcılıklarının infaz büroları yürütmektedir.

Hukuk dilinde infaz ne demek?

İnfaz; Kesinleşen mahkeme hükmünün yerine getirilmesi, uygulanması anlamlarına gelmektedir.
Başa dön tuşu