Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği Nedir?

Hukuk, yalnızca suç olduğunda ya da bir anlaşmazlık olduğunda ihtiyaç duyduğumuz bir alan değildir. Hukuk, her zaman hayatımızı düzenleyen ve uymamız gereken kurallar koyan bir bilim dalıdır.

Müşavirin kelime anlamı danışmandır. Hukuk müşavirliği de alanında uzman Avukatlar tarafından bireylere, şirketlere veya kamu kurumlarına verilen danışmanlık hizmetidir.

Hukuk Müşaviri Ne İş Yapar?

Hukuk müşaviri, alanı hukuk olmayan şirket veya kamu kurumlarına yapacakları iş ve düzenlemelerle ilgili hukuki tavsiyelerde bulunmaktadırlar.

Bireylerin veya kurumların faaliyetlerinin hukuka aykırı olmaması için denetimlerde bulunurlar. Yapılması gereken işlerle ilgili belirli hukuksal sınırlar varsa bunları açıklar ve işin hukuka uygun şekilde nasıl yürütülmesi gerektiği ile ilgili yazılı veya sözlü tavsiyelerde bulunurlar. Müvekkillerini davalarda temsil ederler.

Bireysel Hukuk Müşavirliği Nedir?

Bireysel Hukuk Müşavirliği; bireylere atacakları hukuki adımların usulüne uygun şekilde olması ve istedikleri sonucun ortaya çıkması için danışmanlık hizmeti verilmesidir.

Bireysel danışmanlık hizmeti sözleşme ve vasiyetname düzenleme, gayrimenkul alımlarında ve diğer birçok hukuki sürece ilişkin olmaktadır.

Şirket Hukuk Müşavirliği Nedir?

Şirketler ticaret hayatında birçok işlem yapmakta ve bu işlemleri yaparken alanında uzman kişilerden görüş almaktadırlar.

Kuruluş anından itibaren ilgili mevzuatlardan ayrılmaz şekilde hukukla bağlı olan şirketler hukuk alanı ile ilgili şirket hukuk müşavirlerine danışmaktadırlar.

Şirket hukuk müşavirleri, bağlı oldukları kurumlara hukuk alanında danışmanlık verdikleri gibi ceza ve hukuk davaları ile diğer davalarını da takip etmektedirler. Sözleşmeler hazırlayıp şirketin diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirmekte görevlidirler.

Hukuk Müşavirinin Görev Tanımı ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hukuk Müşavirinin görev ve sorumlulukları; adli ve idari davaları ile tahkim yargılamaları ve icra işlerini takip eder, her türlü hukuki uyuşmazlıklarda müvekkilini temsil eder, yapılacak iş ve işlemlerin hukuka uygun olması için yapılması gereken usule ilişkin sözlü ve yazılı mütalaa verir.

Hukuk Müşaviri Olmak için Koşullar Nelerdir?

Hukuk Müşaviri olmak isteyen bir kişi öncelikle Hukuk Fakültesinden başarıyla mezun olmalıdır.

Bir kamu kurumunda Hukuk Müşaviri olmak isteniyorsa 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin maddeleri öngörülen şartları sağlaması gerekmektedir. Özel bir kurumda Hukuk Müşaviri olarak çalışmak isteyen kişi ilgili kurumla Avukatlık Kanunundaki hususlar dikkate alınmak suretiyle yapılacak sözleşme kapsamında Hukuk Müşaviri olarak çalışabilecektir.

Kurumlar kendileri bir Hukuk Müşavirliği kadrosu açmadan da uzman bir Hukuk Müşavirinden, Hukuk Müşavirliği hizmetini almayı tercih edebilmektedirler.

Kurumsal Hukuk Müşavirliği Nedir?

Kurumsal Hukuk Müşavirliği hizmeti, hizmet vereceğiniz şirketlerin iş yoğunluğu durumuna göre yapılacak planlamalar doğrultusuna sabit ücret karşılığı verilen danışmanlık hizmetidir.

Şirket Müşavirliği Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Şirket müşavirliği ve avukatlık mesleği arasındaki farkların bilinmesi gerekmektedir.

Şirketlerde çalışan Hukuk Müşavirlerinin öncelikli amacı şirketin işlem ve eylemlerinin en baştan itibaren hukuka uygun olmasıdır. Şirket müşavirliğinin asıl amacı önleyici danışmanlıktır. Avukatlık ise daha çok hukuki sorun meydana geldikten sonra telafi edici, sorunları giderici hizmettir.

Şirket Hukuk Müşavirlerinin şirketin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi, tecrübe ve yeterlilikte olmaları gerekmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Hukuk müşaviri ne iş yapar?

Hukuk Müşavirleri; Birey, şirket veya kurumlara hukuki konularda sürecin hukuka uygun yürütülmesi için sözlü ve/veya yazılı danışmanlık verme hizmetidir.

Hukuk Müşaviri avukat mıdır?

Hukuk Müşavirlerinin hepsi Avukat değildir, Avukatların hepsi ise Hukuk Müşaviri olarak hizmet verebilmektedirler.

Sonuç

Ekin Hukuk Bürosu olarak uzman ekibimizle birçok şirkete hizmet vermekteyiz. Sizlere ve şirketlerinize Hukuki Danışmanlık vermemiz İçin İletişime geçiniz.

Başa dön tuşu