İcra Hukuku

 • İcra Organlari

  İcra Organları

  İcra organları, icra takibinde görevli kişi ve makamlardır. İcra organları asıl ve yardımcı olmak üzere kendi içlerinde ikiye ayrılmaktadırlar. Bu…

  Devamını Oku »
 • Haricen Tahsil

  Haricen Tahsil Nedir?

  Aleyhinde icra takibi başlatılan borçlu, icra takibine konu bu borcunu icra dairesine değil de doğrudan alacaklıya ya da alacaklı vekiline…

  Devamını Oku »
 • Tasarrufun İptali Davası

  Tasarrufun İptali Davası

  Tasarrufun iptali davası İcra ve İflas Kanunu’nun 277.maddesi ve devamında düzenlenmiştir. Kanunda iptal davası olarak ifade edilmektedir. Borçlunun, üçüncü kişiyle…

  Devamını Oku »
 • İflas Hukuku

  İflas Hukuku

  A. İflas Hukukunda Giriş Takip yolları icra yolları ve iflas yolları olarak ikiye ayrılmaktadır. İcra yolları bireysel; iflas yolları ise…

  Devamını Oku »
 • konkordato

  Konkordato

  Konkordato Konkordato, işleri elinde olmayan sebeplerden ötürü kötüye giden, vadesi gelen borçlarını ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi olan, ekonomik durumu bozulmuş…

  Devamını Oku »
 • icra paraya çevirme satış talebi açma

  Paraya Çevirme: Satış Talebi

  İcra takibinde borçlunun haczedilen malları doğrudan alacaklıya verilemez. Alacaklıya alacağı para olarak ödenir. Bu nedenle haczedilen mallar alacaklının talebi ile…

  Devamını Oku »
 • İhtiyati Haciz

  İhtiyati Haciz

  İhtiyati haciz, alacaklının para alacağını güvence altına almak için mahkeme kararı ile borçlunun borcuna yetecek kadar malına geçici olarak hukuken…

  Devamını Oku »
 • Taşınır malların paraya çevrilmesi satışı

  Taşınır Malların Satışı

  Alacaklı hacizli bir taşınır malın satışını kesin haciz tarihinden itibaren altı ay içinde talep edebilir. Satış talebi üzerine icra dairesinin taşınır…

  Devamını Oku »
 • İcra ve iflas suçları

  İcra ve İflas Suçları

  İcra ve İflas Kanunu’nun 76.maddesinde hapisle tazyik, 13.babında taksiratlı ve hileli iflas, 16.babında cezai hükümler düzenlenmektedir. İcra ve İflas Kanunu’nda…

  Devamını Oku »
 • Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip

  Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip

  Rehinle temin edilmiş olan alacaklar için doğrudan ilamlı ya da ilamsız takip yoluna başvurulamaz. Önce rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu