İcra Hukuku

 • İflas Yoluyla Takip

  İflas Yoluyla Takip

  İflas yoluyla takip, iflasa tabi bir borçlu hakkında yürütülen özel ve külli bir takip yoludur. İflas kendi içerisinde takipli iflas…

  Devamını Oku »
 • İflas Hukukunda Adi Tasfiye

  İflas Hukukunda Adi Tasfiye

  Deftere kaydedilen masa mallarının takdir edilen bedelinin adi tasfiye giderlerini karşılayacağı anlaşılırsa, iflas idaresi tasfiyenin adi tasfiye usulüne göre yapılmasına…

  Devamını Oku »
 • İflasın Hukuki Sonuçları

  İflasın Hukuki Sonuçları

  İflas, hukuki açıdan önemli sonuçları olan bir kurumdur. Hakkında iflas kararı verilen kişi için iflas kurumu önemli sonuçlar ortaya çıkaracaktır.…

  Devamını Oku »
 • İcra Teşkilatı

  İcra Teşkilatı

  İcra teşkilatı; alacaklının borçludan olan alacağını elde edebilmesi için kanun tarafından yetkilendirilen ve gerektiğinde zor kullanma yetkisi olan organları ifade…

  Devamını Oku »
 • İcra ve İflas Hukuku Nedir?

  İcra ve İflas Hukuku Nedir?

  İcra ve İflas hukuku, takip hukuku olarak da adlandırılmaktadır. İcra ve İflas hukuku özel hukuk ilişkisinden doğan ve yükümlüsü tarafından…

  Devamını Oku »
 • Kiraya Verenin Hapis Hakkı Nedir?

  Kiraya Verenin Hapis Hakkı Nedir?

  Kiracının kira bedelini ödememesi halinde kiraya verenin kendi edimini ifa etmekten kaçınması mümkün değildir. Zira kira sözleşmesinin niteliği gereği, kiraya…

  Devamını Oku »
 • İcra Organlari

  İcra Organları

  İcra organları, icra takibinde görevli kişi ve makamlardır. İcra organları asıl ve yardımcı olmak üzere kendi içlerinde ikiye ayrılmaktadırlar. Bu…

  Devamını Oku »
 • Haricen Tahsil

  Haricen Tahsil Nedir?

  Aleyhinde icra takibi başlatılan borçlu, icra takibine konu bu borcunu icra dairesine değil de doğrudan alacaklıya ya da alacaklı vekiline…

  Devamını Oku »
 • Tasarrufun İptali Davası

  Tasarrufun İptali Davası

  Tasarrufun iptali davası İcra ve İflas Kanunu’nun 277.maddesi ve devamında düzenlenmiştir. Kanunda iptal davası olarak ifade edilmektedir. Borçlunun, üçüncü kişiyle…

  Devamını Oku »
 • İflas Hukuku

  İflas Hukuku

  A. İflas Hukukunda Giriş Takip yolları icra yolları ve iflas yolları olarak ikiye ayrılmaktadır. İcra yolları bireysel; iflas yolları ise…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu