Ceza Hukuku

 • Suçun Özel Görünüm Biçimleri

  Suçun Özel Görünüm Biçimleri

  Suçun özel görünüm biçimleri teşebbüs, iştirak ve içtima olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümler kısmında teşebbüs, iştirak…

  Devamını Oku »
 • Dava ve Cezayı Düşüren Sebepler

  Dava ve Cezayı Düşüren Sebepler

  Fail, bir suç işlediğinde devletle arasında bir ceza bağı kurulur. Fakat bazı özel hallere göre bu ceza bağı ortadan kalkar,…

  Devamını Oku »
 • Tutuklama Nedir? Şartları Nelerdir?

  Tutuklama Nedir? Şartları Nelerdir?

  Ceza Muhakemesi Kanununa göre koruma tedbirleri; yakalama, gözaltı, tutuklama, adlî kontrol, arama, el koyma, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı…

  Devamını Oku »
 • Suçun Maddi Unsurları Nelerdir?

  Suçun Maddi Unsurları Nelerdir?

  Suçun maddi unsurları, haksızlığı şekillendiren objektif nitelikli unsurlardır. Aşağıda suçun maddi unsurları ele alınacaktır. Fail Kimdir? Fail; ceza hukuku anlamında…

  Devamını Oku »
 • Teşebbüs Nedir? Gönüllü Vazgeçme Nedir?

  Teşebbüs Nedir? Gönüllü Vazgeçme Nedir?

  Teşebbüs, gönüllü vazgeçme ve etkin pişmanlık uygulamada birbirine karıştırılmakla birlikte birbirinden ayrı düzenlemelerdir. Genel anlamda teşebbüs; bir suç işleme kararı…

  Devamını Oku »
 • Güvenlik Tedbirleri Nelerdir?

  Güvenlik Tedbirleri Nelerdir?

  Güvenlik tedbiri, kişinin topluma kazandırılması ve kişiden veya kullandığı araçtan doğan tehlikelerin önlenmesi amacıyla öngörülen tedbirlerdir. Güvenlik Tedbirleri Türleri Güvenlik…

  Devamını Oku »
 • Suçun Unsuru Sayılmayan Olgular

  Suçun Unsuru Sayılmayan Olgular

  Suçun unsuru sayılmayan olgular; ön koşullar, cezalandırılabilme koşulları ve kişisel cezasızlık sebepleri olarak üçe ayrılmaktadır. Ön Koşullar Ön koşullar; suçun…

  Devamını Oku »
 • Yaptırım Ne Demek?

  Yaptırım Ne Demek?

  Yaptırım; ceza hukuku anlamında; suç oluşturan eylemleri işleyenlere karşı devletin kanunla belirlediği ve mahkeme kararıyla uyguladığı hukuksal ve maddi sonuçlardır.…

  Devamını Oku »
 • Adli Sicil Nedir?

  Adli Sicil Nedir?

  Adli sicil; kesinleşmiş ceza mahkûmiyetleri ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin tutulduğu sistemdir. Adli sicil, Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik…

  Devamını Oku »
 • Evrensellik (Adalet) İlkesi

  Evrensellik (Adalet) İlkesi

  Evrensellik ilkesi suçun cezasız kalmaması temeline dayanan; ülkesellik kişisellik veya gerçeklik ilkelerine göre yetkili sayılmayan devletin adaleti sağlamak düşüncesiyle suçu…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu