Ceza Avukatı

Ceza Avukatı Kime Denir?

Ceza avukatı, kişi özgürlüğünü veya mal varlığını ceza yaptırım ve tehditlerine karşı aynı zamanda mağdurların haklarını da yasal sınırlar içinde güvence altına almak için hukuki bilgi ve tecrübesi ile vatandaşın hürriyet ve güvenlik hakkının yanında mülkiyet gibi hakları için mücadele eden avukattır.

Ağır Ceza Avukatı Kimdir?

Ağır ceza avukatı Türk avukatlık mevzuatında bulunmamaktadır. Avukatlık mesleğinde uzmanlaşma olmadığından bu alanda uzman ceza avukatı, en iyi ceza avukatı, ağır ceza avukatı gibi sıfatlar kullanılması yasaktır. Avukatlar yalnızca akademik unvan kullanabilmektedir.

Ceza Avukatları Duruşmada Sanık Yerine Beyanda Bulunabilir Mi?

Ceza avukatı Sanık yerine geçip duruşmada beyanda bulunamaz. Avukatın yetkisi ve görevi müvekkiline en doğru hukuki bilgiyi vermek ve onu mahkeme nezdinde işin hukuki boyutu ile savunmasını gerçekleştirmektir.

Ceza Avukatı, müdafi olarak duruşmada beyanda bulunabilir,  delil sunabilir, delillerle ilgili değerlendirmede bulunabilir ve gerekli tüm itirazları yapabilir.

Ceza avukatı sanığa, katılana, tanıklara, bilirkişiler ve duruşmaya çağrılmış diğer kişilere mahkemenin düzen ve disiplini içinde doğrudan soru yöneltebilir.

Ceza Avukatı Aynı Davada En Fazla Kaç Kişiyi Savunabilir?

Ceza avukatı aynı davada birden fazla kişiyi savunabilir. Savunacağı kişilerin aralarında menfaat çatışması bulunmaması gerekmektedir. Menfaat çatışması, avukatın bir müvekkilini savunurken diğer müvekkilinin savunma hakkına zarar vermemelidir.

Ağır Ceza Avukatı ve Suç Kavramı

Ağır ceza avukatı ve suç kavramı her zaman toplum tarafından birlikte kullanılmakta veyahut birlikte düşünülmektedir. Avukat suç işleyen ya da suçu savunan kişi değildir aksine ceza hukukunun amaçlarından biri olan suçu ve suçluyu ıslah etmek için olmazsa olmazdır çünkü suçsuz bir kişinin ceza alması asıl suçlunun toplumun içinde gezmesi sonucunu doğurmaktadır. Ceza avukatları suç kavramı ile birlikte düşünülmemelidir.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Türk ceza kanunu ile düzenlenmiş olan suç tipleri ile özel kanunlarda düzenlenmiş olan ceza yaptırımı içeren ve asliye ceza veya ağır ceza mahkemesinin görevine giren davalara bakar.

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

Ağır ceza mahkemesinin görevleri ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezasını gerektirir suçlar dolayısıyla açılan davalar ile kanunda ayrıyeten sayılan suçlar için açılan davalara bakar.

Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ceza avukatı ve ağır ceza avukatı arasında bir fark yoktur. Ağır ceza mahkemelerinde yargılaması yapılan suçlar için kural olarak daha yüksek cezalarla karşı karşıya kalındığı için ikisi arasında fark olduğu düşünülmektedir.

Zimmet Suçlarında Ceza Avukatının Görevi

Zimmet suçlarında ceza avukatları müvekkillerine hukuki bilgi ve tecrübeleri ile yol göstermekte ceza kanunu ve ceza muhakemesi kanunu kapsamında müvekkile hakları noktasında yol göstermekle müvekkiline en doğru hukuki bilgiyi vermek ve onu mahkeme nezdinde işin hukuki boyutu ile savunmasını gerçekleştirmektir.

Sonuç

Ceza davaları insan özgürlüğünü ve güvenliğini tehdit eden önemli bir alan olması sebebinden dolayı her zaman için insanların kime güvenecekleri ile ilgili tereddüt yaşadıkları, güven ve tecrübe noktasında güvenemedikleri bir süreçtir. Ceza Hukuku alanından tecrübeli kadromuz ile her zaman özgürlüğünüzü ve güvenliğinizi önceleyen bir yaklaşımla çalışarak özgürlüğünüzü ve güvenliğinizi koruyacak hukuki sürecin takipçisi olmaktayız.

Sık Sorulan Sorular

Ceza avukatı hangi davalara bakar?

Asliye ceza ve ağır ceza mahkemesi tarafından yargılaması yapılan davalara bakar.

Ceza avukatı olmak nedir?

Ceza avukatı olmak müvekkilini hukuki boyutuyla ceza davalarında haklarını savunmaktır.

Ağır ceza avukatı ne iş yapar?

Asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerinde görülmekte olan davalarda müvekkillerinin haklarını savunur.

Avukat davayı kaybederse ne olur?

Avukat davayı kaybederse müvekkili lehine olan diğer yasal yollara başvurur. Gerekli tüm itirazları yaparak müvekkili için en lehe olan kararı alana kadar yasal tüm yolları tüketir.

Suçluyu savunan avukata ne denir?

Suçluyu savunan avukata müdafi denilir.

Avukat hangi davalara bakamaz?

Avukat taraflar arasında menfaat çatışması bulunan davalara bakamaz. Ancak yalnızca taraflardan birisi yönünden avukatlık yapmaya devam eder. Bunun dışında avukatın bakamayacağı bir dava bulunmamaktadır.
Başa dön tuşu