Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku

 • Andlaşmaların Sona Ermesi

  Andlaşmaların Sona Ermesi

  Andlaşmaların sona erme halleri dört gruba ayrılır. Bunlar andlaşmada yer alan bir hüküm gereği son bulma, andlaşma yapıldıktan sonra tarafların…

  Devamını Oku »
 • Milletlerarası Andlaşmalarda Çekince

  Milletlerarası Andlaşmalarda Çekince

  Çekince andlaşmaya taraf olarak bir devletin o andlaşma yapılırken bazı hükümlerinin etkisine kendisi açısından değiştirmeye ya da ortadan kaldırmaya yönelik…

  Devamını Oku »
 • Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinmeleri

  Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinmeleri

  Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmelerini gerçek ve tüzel kişiler açısından ayrı ayrı incelemek gerekmektedir. Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Edinmeleri Tapu…

  Devamını Oku »
 • Yabancı Yatırımcılar

  Yabancı Yatırımcılar

  Yabancı yatırımcılar kendilerine menfaat sağlamak isterken yatırım yaptıkları ülke yatırımcılardan yararlar beklemektedir. Bunlar; ülkeye yeni yatırımların yapılması, yeni teknolojinin ülkeye…

  Devamını Oku »
 • Yabancıların Sosyal Hak ve Özgürlükleri

  Yabancıların Sosyal Hak ve Özgürlükleri

  Yabancıların sosyal hak ve özgürlüklerini ayrı ayrı incelemek gerekmektedir. Yabancının Sosyal Güvenlik Hakkı Sosyal Sigortalar, çalışanlara ihtiyarlık işsizlik, malullük, hastalık,…

  Devamını Oku »
 • Uluslararası Koruma Statüsü

  Uluslararası Koruma Statüsü

  Uluslararası koruma statüsü, belirli şartlar altında kazanılabilen ve belirli şartlar altında iptali mümkün olan bir hukuki statüdür. Bu statü koruma…

  Devamını Oku »
 • Suçluların İadesi (Geri Verilmesi)

  Suçluların İadesi (Geri Verilmesi)

  Suçluların iadesi, işlediği suç belirli bir devletin yargı yetkisi içinde olan şahsın, ülkesinde bulunduğu devlet tarafından yargı yetkisini haiz olan…

  Devamını Oku »
 • Yabancıların Çalışma İzni

  Yabancıların Çalışma İzni

  Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca, Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar, çalışmaya başlamadan önce kural olarak çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti almak…

  Devamını Oku »
 • Geçici Koruma Nedir?

  Geçici Koruma Nedir?

  Geçici koruma; ülkesinden zorla ayrılan ve geri dönemeyen ancak acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya…

  Devamını Oku »
 • Yabancılarda İkamet İzni

  Yabancılarda İkamet İzni

  İkamet ve seyahat özgürlüğü Anayasa’da güvence altına alınmış temel bir haktır. Anayasa’nın 23. maddesine göre, “Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu