Genel Hukuki Bilgiler

Polis Olma Şartları Nelerdir? Nasıl Polis Olunur?

Polis olma şartları ve nasıl polis olunacağıyla ilgili tüm detaylar Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. 

Polislik Başvuru Şartları 2024 

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre temel polislik başvuru şartı sağlık yönünden sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımaktır.

Polis olabilmek için polislik meslek yüksekokulu (PMYO) veya polis meslek eğitim merkezinde (POMEM) eğitim görmüş olma şartı aranmaktadır. 

POMEM/PMYO öğrencisi olabilmek için adaylar belli bir sürece tabi tutulur. Öncelikle aday gereken sınavlara girer ve bu sınavlarda başarılı olduğu takdirde asıl aday pozisyonuna geçer. Sonrasında geçici kayıt yapılır. Geçici kayıttan sona intibak süreci başlar. İntibak sürecinde adaylar sağlık raporu alırlar. Bu süreci de başarıyla tamamladıktan sonra kesin kayıt gerçekleştirilir.

Polislik Şatları 2024

Polislik Şatları 2024

Polis olmak için adaylarda bazı şartlar aranır. Bu polislik şartları aşağıdaki gibidir:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Lise, ön lisans ya da lisans mezunu olmak
 • 18-30 yaş arasında olmak
 • KPSS baraj puanını geçmiş olmak
 • Denklik belgesine sahip olmak (yurt dışından mezun olan adaylar için geçerli)
 • Ceza almamış olmak
 • Silah taşımaya engel bir duruma sahip olmamak

Polislik Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Nedir?

Polislik meslek eğitim merkezleri (POMEM), lisans mezunu olan kişilerin polis olmak için başvurduğu bir polislik eğitim merkezidir. POMEM, Polis Akademisine bağlıdır. Lisans mezunu polis adaylarının polis olabilmesi için POMEM’de geçirdiği eğitim süresini başarıyla tamamlaması gerekir.

POMEM Başvuru Şartları 2024

POMEM başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Lisans ya da lisans denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
 • Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak,
 • 18-30 yaş arasında olmak
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Ön Lisans Polislik Şartları

Ön lisans mezunu adaylar da POMEM’ e başvurarak polis olabilmektedir. Bu kapsamda ön lisans polislik şartları POMEM’ e başvuru şartları ile aynıdır.

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) Nedir?

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) Nedir?

Polis meslek yüksekokulları, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak eğitim veren ve lise veya dengi okullardan mezun öğrencileri kabul eden bir polis okuludur. Adaylar polis olabilmek için PMYO da 2 yıl boyunca eğitim alırlar. 

Polislik meslek yüksekokuluna girebilmek için adayların ÖSYM tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavında başarılı olması gerekmektedir.

PMYO Başvuru Şartları 2024

PMYO başvuru şartları aşağıdaki gibidir.

 • T.C vatandaşı olmak
 • Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak
 • TYT’de baraj puanını geçmek
 • 18-26 yaş aralığında olmak
 • Kadınlar için en az 162, erkekler için en az 167 boyunda olmak
 • Beden kitle indeksi 18-27 arasında olmak
 • Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak
 • Genelev, birleşme yeri gibi yerlerde çalışmamış olmak
 • Sağlık Şartları Yönetmeliğinde düzenlenmiş olan koşulları taşımak 
 • Güvenlik soruşturması ile arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak
 • Silah taşımaya dair bir engeli bulunmamak

POMEM ve PMYO Giriş Puanı Kaçtır?

Polislik Meslek Yüksekokuluna (PMYO) girebilmek için adayların TYT puan türünden en az 250,000 ham puan alması gerekmektedir. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarının ise, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80’i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olması yeterlidir.

Polis meslek eğitim merkezine (POMEM) girebilmek için adaylar KPSS, sonrasında fiziki yeterlilik sınavına daha sonrasında ise mülakata tabi tutulur. Adayın fiziki yeterlilik sınavından en az 60 puan alması gerekmektedir. Fiziki yeterlilik sınavından en az 60 alan adaylar mülakata girmeye hak kazanır. Mülakatta ise adayın alması gereken puan en az 70 tir. Aday bu 3 sınavı da geçtikten sonra adayların başarı sıralaması oluşturularak bu sıralamaya göre yerleştirilir. Başarı sıralaması oluştururken KPSS puanının %25 i, fiziki yeterlilik sınavının %25 i, mülakatın ise %50 si esas alınır.

Polislik Sağlık Şartları 

Polislik Sağlık Şartları 

Polislik sağlık şartlarında adayın polisliğe giriş raporu alması gerekmektedir. Bu giriş raporunda endokrinoloji, nefroloji, hematoloji, gastroenteroloji, romatoloji, enfeksiyon hastalıkları, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, kulak burun boğaz hastalıkları, ağız ve diş sağlığı, göz hastalıkları, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji, psikiyatri, dermatoloji ve hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer branş muayenelerinin bulunması gerekmektedir.

Ayrıca bu raporda PA akciğer grafisi, Tüm batın USG, Genital USG (Bayan adaylar için),Ekokardiografi (EKO), Elektrokardiografi (EKG), Solunum Fonksiyon Testi, Odiometri ve hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer görüntüleme yöntemleri, fonksiyon tespit yöntemleri ve diğer test yöntemlerinin ve AKŞ, TSH, İdrar Biyokimyası/Mikroskopisi, Cre, Üre, Tam Kan Sayımı, ALT, AST, GGT, HBsAg, HBV DNA (HBsAg(+) ise), Anti HCV, HCV RNA (Anti HCV(+) ise), Anti HİV I-II, Kanda β-hCG ve hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer laboratuvar testlerinin  de raporda bulunması şarttır.

Polislik Başvuru Evrakları ve Ücreti

Polislik başvuru evrakları aşağıdaki gibidir.

 • T.C.kimlik beyanı
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
 • Lisans diplomasının ya da geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi 
 • Askerlik durum beyanı (erkek adaylar için)
 • Evli ise evli olduğuna dair beyan
 • Sınav başvuru dilekçesi 
 • Sağlık bilgi formu
 • KPSS sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Mezuniyet belgesi
 • Sınav giriş belgesinde fotoğraf yok ise biyometrik fotoğraf 

Sınav başvuru ücretleri ise aşağıdaki gibidir.

 • Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) başvuru ücreti 700 TL
 • PAEM ilk derece amirlik eğitimi sınavları başvuru ücreti 700 TL
 • POMEM sınav başvuru ücreti 700 TL
 • PMYO sınav başvuru ücreti 700 TL
 • Sınav itiraz ücreti 40 TL
 • Çarşı Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı başvuru ücreti 340 TL

Duygu Maide KARATAŞ & Av. Ahmet EKİN 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu