Ticaret ve Şirketler Hukuku

Marka Hakkının Sona Ermesi ve Hükümsüzlüğü

Açılan bir iptal veya hükümsüzlük davası sonucunda iptaline ya da hükümsüz kılınmasına karar verilen marka sicilden terkin edilir. Böylece marka hakkı son bulmuş olur.

Bu iki hal dışında, marka hakkı koruma süresinin dolması ve marka sahibinin hakkından vazgeçilmesi ile de son bulur (SMK m. 28/1)

Koruma Süresinin Dolması ve Yenileme Talebinde Bulunulmaması

On yıllık koruma süresinin dolması ve süresi içinde yenileme talebinde bulunulmaması halinde marka hakkı kendiliğinden son bulur.

Koruma süresinin dolması halinde, yenileme talebinin koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve yenileme ücretinin ödenmesi gerekir.

Yenileme de sicile kaydedilip bültende yayınlanır.

Yenileme talebi 10 yıllık yeni bir dönem için yapılır.

Yenileme talebi marka sahibi tarafından istenir. Markanın birden fazla sahibinin olması halinde bunlardan biri yenileme talebinde bulunabilir.

Marka Hakkından Vazgeçilmesi

Marka sahibi markanın kullanılacağı mal veya hizmetlerin tamamından veya bir kısmından vazgeçebilir.

Vazgeçme yazılı olarak kuruma bildirilir ve marka siciline kayıt tarihi itibariyle hüküm ifade eder.

Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali

Markanın hükümsüzlüğü mutlak veya nispi ret nedenlerinin varlığına rağmen her nasılsa tescil edilmiş marka hakkında söz konusu olur.

Hükümsüzlük davası ile bu tescilin terkini sağlanır.  İptal ise esas itibariyle markanın tescili sırasında mevcut olmayan bazı durumların marka sahibinin davranışları nedeniyle sonradan ortaya çıkması halinde gündeme gelir.

Hükümsüzlük

Marka, mutlak ya da nispi ret nedenlerinin varlığına rağmen tescil edilmişse, açılacak dava sonucunda hükümsüzlüğüne karar verilebilir. Dolayısıyla marka başvurusunun yayınlanmasından sonra markanın tescil edilmesine yönelik bir itiraz ileri sürmeyen kişi de sonradan marka tescilinin hükümsüzlüğünü isteyebilir.

Hükümsüzlük Davası

Hükümsüzlük davası menfaati olanlar, Cumhuriyet Savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılır.

Dava, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişiler veya onların hukuki haleflerine karşı açılır.  Kurum hükümsüzlük davasında taraf olarak gösterilemez.

Görevli mahkeme fikri ve sınai haklar mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise davanın yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

Markanın İptali

Markanın iptali için, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmaması ya da kullanımına 5 yıl süreyle kesintisi ara verilmesi gerekir. Aksi halde iptal başvurusu kabul olmamaktadır.

Marka haklarınıza ilişkin dava ve işlemlerin takibinin vekil aracılığıyla yürütülmesi hak kaybının engellenmesi için oldukça önemlidir. Ekin Hukuk Bürosu olarak marka hukuku alanında uzman avukat kadromuzla dava ve işlemlerinizi takip edebilmemiz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Av. Ahmet EKİN & Şevval Asude DOĞAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu