Ticaret ve Şirketler Hukuku

Tacir Sıfatının Kaybı

Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir. Gerçek kişilerin tacir sıfatı, ticaretin terk edilmesiyle sona erer. Ticaretin terk edilmesi, ticari işletmenin kapatılması ya da ticari işletmenin o kişi adına işletilmesine son verilmesi halinde söz konusudur.

Ticaret siciline kayıtlı tacir, ticareti terk ettiğini ve tacir sıfatının son bulduğunu ticaret siciline bildirerek kaydın terkin edilmesini (resmi defterlerde ya da tapu kütüğünde bulunan şerhlerin çizilmesi işlemine verilen isimdir) talep etmelidir. Aksi halde tacir sıfatının son bulduğu iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

Ticaretin Terki Ne Kadar Sürede Sicile Bildirilmelidir?

Ticareti terk eden tacir bu durumu 15 gün içinde ticaret siciline bildirmeli ve mal beyanında bulunmalıdır. Bu bildirimi alan sicil memuru, durumu, TTSG’de ve alacaklıların bulunduğu yerde uygun bir biçimde ilan eder.

Ticareti terk eden tacir, bu ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde iflas yoluyla takip edilebilir.

Tüzel Kişilerin Tacir Sıfatının Kaybı

Tüzel kişilerin tacir sıfatı kural olarak tüzel kişiliğin son bulmasıyla ortadan kalkar. Tüzel kişiliği sona erdiren nedenler ortaya çıktıktan sonra tasfiye (kapanış işlemi) süreci başlar.

Tasfiye süreci tamamlandıktan sonra ticaret sicilinde terkin işleminin yapılmasıyla tüzel kişilik ortadan kalkar. Artık iflas yoluyla takip mümkün değildir.

Bir dernek ya da vakıf sahip olduğu ticari işletmeyi işletmekten vazgeçebilir.  Bu durumda dernek ya da vakfın tüzel kişiliği sona ermez ancak tacir sıfatı ortadan kalkar. Bu durumda tüzel kişiliğini koruyan dernek ya da vakıf, ticari terk eden tacir olarak, durumun ilanından itibaren bir yıl daha iflas yoluyla takip olunabilir.

Ticaret Hukuku; tarafların hak kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla her aşamada büyük önem taşımakta ve uzmanlık gerektirmektedir. Ticaret hukuku alanında yapılacak işlemlerde hukuki destek talebiniz bulunması halinde Ekin Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek ticaret hukuku alanında tecrübeli avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz.

Av. Ahmet EKİN & Şevval Asude DOĞAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu