İş Hukuku

Evlilik İzni

6656 sayılı Kanunla 2015 yılında yapılan düzenleme ile işçilere mazeret izin hakkı tanınmıştır. Düğün izni olarak da adlandırılan evlilik izni  İş Kanunun 2. Ek maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde gereğince, “İşçi; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin verilir.” İşverenden veya kurum amirinden düğün izni talep edebilmek için nikah günü almış olmak gerekli ve yeterlidir.

İzin yapmak isteyen çalışan iş sözlemesinde belirlenen sürelere uygun bir şekilde bir form doldurarak düğün izni talep edebilir. Evlilik izni kural olarak iş hukukuna giren işlerde 3 gündür. Devlet memurlarında ise evlilik izni 7 gün olarak belirlenmiştir.

Evlilik İzni Ne Zaman Başlar?

İş Kanununda evlilik izninin ne zaman başlayacağına dair herhangi bir düzenleme mevcut değildir. Ancak mazeret izni olarak belirlenen evlilik izni nikahtan önce kullanılamaması kabul edilir. Kanunda ne zaman kullanabileceğine dair herhangi bir düzenleme mevcut olmadığından evlilik izninin uzun bir vadeye sarkmayacak şekilde kullanılması uygun görülmektedir. İşçi ve işveren evlilik izninin başlangıcı için makul bir süre belirlenmelidir.

Evlilik İzni Dilekçesi

Evlilik izni talebinde bulunacak çalışanların nikah tarihi aldıktan sonra, düğüne dair nikah için gün alındığını, nikah tarihini ve talep edilen evlilik süresi gibi önem taşıyan detayları içeren dilekçeyi işverene yazılı olarak sunmalıdır. Bu talep dilekçesi işverene verildiğine dair tebliğ evrakı da alınmalıdır. İşverenin evlilik iznini kullandırtmadığı hallerde alındı belgesi bu durumu ispatlar nitelikte bir belgedir.

Evlilik İzni Dilekçesi

İşveren Düğün İzni Kullandırmazsa Ne Olur?

İş Kanunuda mazeret izni başlığı altında evlilik izni de düzenlenmiştir. Söz konusu madde nispi emredici bir hüküm olması sebebiyle, işveren bu maddeye aykırı davranamaz. İşverenin evlilik izni kullandırmaması veya gereği gibi kullandırmaması, işçiye kanunda sağlanan bir hakkı ihlal etmesi anlamına gelir. Evlilik izninin kullanılmasına engel olmak, kanunlar tarafından verilen nispi emredici hakkın ihlali anlamına gelir ve İş Kanunu 24/2 hükmü ile çalışana haklı sebeplerle fesih hakkı ve kıdem tazminatı alma hakkı tanır.

Evlenen İşçinin İşten Çıkması

Evlilik izni, işçiye evlendiği takdirde 3 gün ücretli izin kullanma hakkı verir. Ancak kendisi talepte bulunmasına rağmen işveren düğün iznini kullandırmazsa işçi haklı bir nedene dayanarak iş sözleşmesini derhal feshedebilir. İşveren, işçiye izin vermediği takdirde çalışan istifa edebilir ve kıdem tazminatı gibi diğer işçilik haklarına da hak kazanır. Evlenen kadınlar evliliği geçerli bir sebep olarak gösterebilir ve iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatına istifa etmesine rağmen hak kazanabilirler.

Evlenen İşçinin İşten Çıkarılması

Çoğu zaman işveren kanuna aykırı davranarak çalışanlara yasal hakkı olmasına rağmen bu izni kullandırtmamaktadır. Evlenen işçinin işten çıkarılması durumunda ise işçi, kıdem tazminatı ve şartlar oluşursa diğer haklar ve alacaklarını işverenden isteyebilir. Çalışanın evlenmesi, işverene iş aktini haklı bir nedenle feshetme yetkisi vermemektedir. İşveren buna rağmen iş aktini sonlandırıyorsa İş Kanunda düzenlenmiş olan işçinin alacak haklarını ödemek zorunda kalacaktır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Her olay gibi bu olayda kendi içinde özel ve kritik durumlar içermektedir. Herhangi bir haksız uygulama veya danışmanlık gerektiren konuyla karşı karşıya kalındığında mutlaka alanında uzman bir avukattan yardım istenmelidir. Bir hata sonucunda telafi etmesi güç ciddi zararlara neden olabilir ve sonradan bu durumu düzeltmek kolay olmayabilir.

 

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Mehmet Can CİVAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu