Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret Hukukunda Marka ve Marka Çeşitleri

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek amacıyla kullanılan işaretlerdir.

Marka sahibi olabilmek için ticari işletme sahibi olmak gerekmediğinden tacir olmayan kişiler de marka kullanabilir.

Markanın Tanımı

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesi sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını temin edebilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması koşuluyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabileceği ifade edilmiştir.

Marka, sözcük ya da rakamdan ibaret olabileceği gibi birden fazla sözcükten veya sözcük ve resimden ya da rakamdan oluşabilir.

Önemli olan işaretin, marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olmasıdır.

Markanın Çeşitleri

Markalar kapsamları, işlevleri ve faaliyet alanları bakımından ele alındığında farklı türlere ayrılmaktadır.

Kişi Markaları

Kişi markaları, bireysel faaliyetler gösteren markalardır. Kişi markaları bir kişinin kendisini ve faaliyetlerini veya hizmetlerini tanıttığı marka türüdür.

Ürün Markaları

Ürün markaları, tüketicinin belli ihtiyaçlarını karşılayacak hızlı tüketim mallarıdır.

Ürün Markaları

Hizmet Markaları

Hizmet markaları, hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ait markalardır. Ulaşım, turizm, üniversiteler, müzeler ve daha birçok örnek verilebilir.

İşletme Markaları

İşletme markaları, ürün ve hizmet markalarından farkı, ürün ve hizmetlerin haricinde asıl markanın ön planda olması ve kullanılmasıdır.

İmaj Markaları

İmaj markaları, tüketicide özel bir algı oluşturan markalardır. İhtiyaca bağlı markalar değildir. Ünlü moda markaları örnek verilebilir.

Lüks Markalar

Lüks markalar, kişinin statüsünü öne çıkarma amacıyla satın alınan ürünler değildir. Lüks markalar az sayıda ve nadirlerdir. Rolex, Louis Vuitton gibi markalar örnek verilebilir.

Kar Amacı Gütmeyen Markalar

Kâr amacı gütmeyen markalar, toplumsal bir amaç güden markalardır. Ticari faaliyet göstermezler. Kızılay, TEMA, Yeşilay gibi örnekler verilebilir.

Aktivist Markaları

Aktivist markalar, bir amaç uğruna tüketiciler ile iletişim kuran markalardır. Greenpeace örnek verilebilir.

Yer Markaları

Yer markaları, belirli bir yerin dünyada bilinirliğini artıracak çalışmalar sonucunda oluşur.

Ulus Markaları

Ulus markaları, bir ülkenin dünyadaki algısı ve saygınlığı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kültürel miras, toplum yapısı gibi bilinirlik sağlayacak şeyler üzerinden örneklendirilebilir.

Marka haklarına ilişkin dava ve işlemlerin takibinin vekil aracılığıyla yürütülmesi hak kaybının engellenmesi için oldukça önemlidir. Ekin Hukuk Bürosu olarak marka hukuku alanında uzman avukat kadromuzla dava ve işlemlerinizi takip edebilmemiz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Av. Ahmet EKİN & Şevval Asude DOĞAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu