Sigorta Hukuku

Taşıma Sigortası Nedir?

Taşıma sigortaları ile sigortalı malların her türlü araç ile taşınması ve bekletilmesi sırasında meydana gelebilecek hasarlara karşı güvence altına alınması amaçlanmaktadır. Taşıma sigortası her türlü araçla yapılan taşımlarda gündeme gelebilir.

Taşıma Sigortası Türleri Nelerdir?

Taşıma sigortaları, sigortanın konusuna göre sınıflandırılabilir.

Emtia nakliyat sigortaları:

Taşınacak malın nakil araçlarıyla bir yerden bir yere taşınması sırasında uğrayabileceği hasar ve ziyanı teminat altına alan sigorta türüdür.

Kıymet nakliyat sigortaları:

Döviz, nakit para, kıymetli evrak ve kıymetli madenlerin bir yerden başka bir yere nakli sırasında karşılaşılabilecek rizikolara karşı güvence veren sigortalardır.

Tekne sigortaları:

Belirli bir sefer veya süreyi kapsayacak şekilde motor, yat, deniz otobüsü, gemi gibi deniz araçlarını sigortalayan sigorta türüdür.

Navlun sigortaları:

Denizyolu ile taşınacak olan mal için ödenecek paranın deniz rizikolarına karşı güvence altına alındığı sigorta türüdür.

Taşıyıcı mali sorumluluk sigortaları: Taşımacılık yapan kişilerin müşterilerine karşı mali sorumluluklarının olması halinde ödenmesi gereken tazminata yönelik sigortalardır.

Riziko Nedir?

Taşıma sigortalarında sigortacının sorumluluğu eşyanın taşıyıcıya teslimi ile başlar ve kanunen gönderilene teslim edilmiş sayıldığı ana kadar devam eder. Sigortacı bu süre içerisinde meydana gelen hasarlardan dolayı sorumludur. Eşyanın taşıyıcıya teslim tarihi taşıma sözleşmesinin yapıldığı tarihtir. Malın teslimi ile sigorta sözleşmesi sona erer.

Taşıma Sigortası Nedir?

Poliçe Nedir?

Taşıma sigortalarında poliçeler diğer sigorta türlerindeki poliçeler ile aynı unsurları içerir. Ayrıca bu sigorta türüne özgü yazılması gereken bazı hususlar vardır. Taşıma sigortası poliçesinde bulunması gerekenler:

  • Eşyanın taşınacağı araç,
  • Taşımada izlenecek güzergah,
  • Taşıyıcının adı-soyadı, ticaret unvanı,
  • Tespit edilebilirse taşıma süresi,
  • Eşyanın taşıyıcıya teslim edildiği yer,
  • Teslim yeri.

Uygulamada taşıma sigortaları için özel poliçelere rastlanılmaktadır. Bu poliçeler flotan (geçici) poliçe, kat’i (kesin) poliçe, abonman poliçe şeklindedir.

Rücu Davası Nedir?

Taşıma sigortalarında rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortalısına ödeme yapan sigorta şirketi hasardan sorumlu olan taşıyanlara karşı rücu davası açabilir. Taşıyan ziya ve hasarın meydana gelmesinde kusuru olmadığını ispat ederek sorumluluktan kurtulabilir.

Stj. Av. Atike KARAMAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu