Sigorta Hukuku

Kasko Sigortası Nedir? Teminat Dışı Kalan Haller Nelerdir?

Gün geçtikçe araç sayısı çoğalmakta ve buna bağlı olarak da trafik kazaları artmaktadır. Bu durum motorlu araç sahiplerini kendilerini güvence altına alan kasko sigortası yapmaya yöneltmiştir. Kasko sigortası günümüzde en yaygın sigorta türleri arasında yer almaktadır.

Kasko Sigortası Nedir?

Kasko sigortası bir mal sigortasıdır ve rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortalı araçtaki hasarı karşılamayı taahhüt eder. Kasko sigortası bir sorumluluk sigortası değildir bu nedenle sigortalı araç sürücüsünün kusuru nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında karşı tarafın hasarı teminat dışıdır.

Riziko Nedir?

Kasko sigortalarında sigortalanan motorlu taşıtın kısmen ya da tamamen hasar görme olasılığı teminat altına alınır.

Sigorta teminatı kapsamındaki rizikolara göre dört ayrı kasko sigortası vardır.

Tam kasko sigortası:

Sigorta konusu aracın uğrayabileceği tüm hasarlar sigorta teminatına dahildir. Tam kasko sigortası kapsamındaki rizikolar:

 • Aracın hasara uğraması
 • Aracın yanması
 • Aracın çalınması
 • Aracın parçalarının çalınması
 • Aracın başka bir vasıta ile taşınması sırasında meydana gelen hasarlar
 • Genel şartlarda ek sözleşme ile teminat altına alınabileceği belirtilen rizikolar

Genişletilmiş kasko sigortası: B

u tür poliçelerde yukarıda belirtilmiş olan rizikoların tamamı teminat kapsamındadır. Ancak tam kaskodan farklı olarak genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabileceği belirtilen rizikoların yalnızca bazıları sigorta ile güvence altına alınmıştır.

Kasko sigortası:

Bu tür poliçelerde yukarıda belirtilen ana rizikolar teminat kapsamındadır ancak genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabileceği belirtilen riskler sigorta kapsamının dışındadır.

Dar kasko sigortası:

Bu tür kasko sigortalarına rizikoların yalnızca bir kısmı teminat kapsamındadır.

Teminat Dışı Kalan Haller Nelerdir?

Kasko sigortaları motorlu araçların uğrayacağı hasarları güvence altına alır ancak sigortacı her türlü hasardan sorumlu tutulamaz.

Kasko Sigortası Nedir? Teminat Dışı Kalan Haller Nelerdir?

Kasko sigortası genel şartlarına göre teminat dışında kalan haller:

 • Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır),
 • Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Poliçede gösterilen aracın, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 • Aracın, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 • Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
 • Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen ve münhasıran aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan zararlar,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.
 • Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb) hariç olmak üzere bu maddenin 5.4 ve 5.5 nolu bendlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılması.

Kasko Sigortası Kapsamı Hakkında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar Nelerdir?

Sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen hasarlar sigorta teminatı dışındadır.

Aracın ehliyetsiz ya da ehliyetine geçici olarak el konulmuş olan kişilerin kullanımındayken uğradığı hasarlar sigorta teminatı dışındadır. Aracın çalınması bu kuralın tek istisnasıdır. Uygun olmayan ehliyetle araç kullanımları da ehliyetsiz araç kullanımı kapsamındadır.

Yurt dışında alınmış olan ehliyetle Türkiye’de araç kullanılırken meydana gelen hasarlar sigorta teminatına dahildir.

Araç sürücüsünün alkol veya uyuşturucu madde alarak araç kullanması nedeniyle meydana gelen kazalarda oluşan hasarlar sigorta teminatı dışındadır. Burada önemli olan hasarın sırf alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle meydana gelmesidir.

Aracın yolcu veya yük kapasitesinin üstünde yolcu veya yük taşınması nedeniyle meydana gelen hasarlar sigorta teminatı dışındadır.

Stj. Av. Atike KARAMAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu