Sigorta Hukuku

İnşaat Sigortası Nedir? Teminat Dışı Kalan Haller Nelerdir?

İnşaat sigortası ile sigorta konusu değerin teminat süresi boyunca inşaat sahasında ani ve önceden bilinmeyen bir sebepten dolayı hasara uğraması hali teminat altına alınır.

İnşaat Sigortasının Konusu Ve Kapsamı Nedir?

İnşaat sigortalı tüm rizikoları teminat altına alır. Her türlü inşaat, inşaat sigortasının konusu olabilir.

İnşaat sigortaları kapsam ve konusuna göre üç ayrı poliçede düzenlenir:

 • Sadece belirli bir yapının inşaatı için yapılan sigortalarda CAR (Construction All Risk) poliçesi düzenlenir.
 • Makine ve montaja yönelik yapılan sigortalarda EAR (Engineering All Risk) poliçesi düzenlenir.
 • İnşaat ve montaj rizikolarının bir arada teminat altına alındığı sigortalarda CAR/EAR poliçeleri birleşik olarak düzenlenir.

İnşaat Sigortalarında Sigorta Süresi Ne Kadardır?

İnşaat sigortalarında sigorta süresi işin niteliği ve proje süresine göre değişkenlik göstermektedir. Sigorta süresinin başlangıcı teminat kapsamına giren değerlerin inşaat alanına boşaltıldığı andır. Sigorta süresi poliçede belirtilen tarihte sona erer.

https://www.istockphoto.com/tr/foto%C4%9Fraf/m%C3%BChendis-ve-m%C3%BCteahhit-planlama-projeleri-planlar-ile-birlikte-masa-ba%C5%9F%C4%B1nda-gm1167126528-321761605

Teminat Dışında Kalan Haller Nelerdir?

Aksi belirtilmediği takdirde teminat dışında kalan haller:

 • İnşaat için kullanılan makine, alet, teçhizat, geçici barakalar ve yardımcı yapılar,
 • Üçüncü kişilerin uğrayacağı zarar nedeniyle sigortalıya düşen hukuki sorumluluklar,
 • Enkaz kaldırma masrafları,
 • Hasarın neden olduğu taşıma masrafları ve fazla çalışma ücreti,
 • Grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri ve bunların sebep olduğu askeri ve inzibati hareketlerin neden olduğu tüm kayıp ve hasarlar,
 • İnşaat bittikten sonra veya geçici kabul aldıktan sonra başlayan bakım dönemi.

Tarafların anlaşarak dahi teminat kapsamına alamayacağı haller:

 • Her türlü savaş hali, nükleer yakıt ve atıklardan kaynaklanan zararlar,
 • Kamu makamları tarafından sigortalı üzerinde yapılan tasarruflardan doğan hasarlar,
 • Kusurlu plan ya da planın hatalı uygulanmasından kaynaklı hasarlar,
 • Kusurlu malzeme veya işçilik kaynaklı hasarlar,
 • Kullanılan makine ve teçhizatların mekanik veya elektriksel arıza ve hasarları,
 • Aşınma, yıpranma, paslanma ve çürümeden kaynaklı hasarlar,
 • Envanter açıkları,
 • Sigortalının veya onun yerine geçen kişinin kastı ve sözleşme varsa ağır kusurdan kaynaklı hasarlar,
 • İnşaatın süresinde tamamlanmamasından kaynaklı zararlar,
 • İnşaatla ilgili her türlü taşıtlar.

Stj. Av. Atike KARAMAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu