Ceza Hukuku

Israrlı Takip (Stalk) Suçu Nedir?

Israrlı takip suçu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda değişiklik öngören “Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” nın 12.05.2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesiyle kanunlaştı ve 27.05.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. maddesiyle ısrarlı takip suç olarak kabul edildi. Maddede:

MADDE 8- 5237 sayılı Kanuna 123 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Israrlı takip

MADDE 123/A- (1) Israrlı bir şekilde; fıziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Suçun;

  1. a) Çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi,
  2. b) Mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması,
  3. c) Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi, hâlinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Bu maddede düzenlenen suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.”

Şeklinde belirtilmiştir. İlgili hüküm uyarınca eylemlerin, mağdurda önemli derecede huzursuzluk meydana getirmesi ya da mağdurun kendisinin veya yakınlarından herhangi birisinin güvenliğinden şüphe duymasına sebep vermek suç olarak düzenlenmiştir.

  • Suçun temel cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası şeklinde belirlenmiştir.

Israrlı takip suçunun:

  • Çocuğa veya hakkında boşanma kararı verilmiş ya da boşanmış eşe karşı işlenmesi,
  • Mağdurun okulunu, işyerini, konutunu değiştirmesine ya da tamamen okulunu, işini bırakmasına sebebiyet verme,
  • Aleyhinde uzaklaştırma kararı bulunan kişi tarafından işlenmesi,

suçun nitelikli hali olarak sayılmıştır.

  • İlgili maddede suçun soruşturmasının ve kovuşturmasının şikayete tabi olduğu belirtilmişse de ısrarlı takip suçu, uzlaştırma kapsamına alınmamıştır.

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Mervenur ÖZKAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu