Medeni Usul Hukuku

Dava Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Özel hukuku ilgilendiren bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda dava açılış aşamasında nelere dikkat edilmesi gerektiği sorusu akla gelmekte olup bu hususlara dikkat edilmeksizin profesyonel olmayan ellerde açılan davalarda büyük mağduriyet ve hak kayıpları yaşanabilmektedir.

Neden avukat tutmalıyım? Sorusuna verilecek en güzel yanıt avukatın Usul Hukuku yani yargılamanın nasıl yürütüleceğine ilişkin hukuk bilgisine sahip olmasıdır. Yetkin Avukat yargılamanın her aşamasında Medeni Usule Egemen Olan ilkelerini gözetecek ve hak kaybına uğramadan haklarınıza ulaşmanızı sağlayacaktır.

Dava açılış aşamasında önemsenmeyen bu hususları davanın ilerleyen aşamalarında telafisi mümkün olmayan eksikliklere neden olabilmekte kesin kazanacağınız düşündüğünüz davalarda dahi davanın kaybedilmesi ( davanın reddi) sonucu ile karşılaşılabilmektedir.

Medeni Usul Hukukuna Egemen Olan İlkeler Nelerdir ?

Ceza yargılamasının dışında kalan özel hukuk ilgilendiren uyuşmazlıklarda hakim olan ilkeler ilk kez 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiş olup bu ilkeler Tasarruf İlkesi, Taraflarca Getirme İlkesi, Taleple Bağlılık İlkesi, Hukuk Dinlenilme Hakkı, Aleniyet İlkesi, Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü, Usul Ekonomisi İlkesi, Teksif İlkesi, Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi, Hakimin Yargılamayı Sevk ve İdare Etme İlkesi, Hakimin Türk Hukukunu Resen Uygulaması, Doğrudan Doğruyalık İlkesidir.

Taraflarca Getirme İlkesi Nedir ? Sonuçları Nelerdir?

Bu ilke hakimin kendiliğinden delil toplayamaması, taraflarca ileri sürülmeyen itirazları dikkate alamaması anlamını taşımaktadır. Hakim tarafların sundukları deliller ışığında yargılama yapabilmekte olup kendiliğinde tarafların haklılığına ilişkin araştırma yapamamaktadır. (Kamu düzen düşüncesinin ağır bastığı dava ve işlerde hakim kendiliğinden araştırma yapabilmektedir. Örneğin; Hizmet Tespiti Davaları)

Bu ilke gözetilmeyerek açılan davalarda haklılığı ispata yarar delillerin mahkemeye sunulmamasından kaynaklı davanızın reddi ile karşılaşılmaktadır. İddiaları ispata yarar tüm delillerin profesyonel şekilde mahkemeye sunulması haklı davanızın kazanılmasında en önemli hususlardan biridir.

Teksif İlkesi Nedir? Sonuçları Nelerdir?

Bu ilke tarafların iddia ve savunma sebeplerini ancak belirli zaman içerisinde mahkemeye sunulabileceği anlamını taşımaktadır. Yargılama sırasındaki dilekçeler aşamasında kanunda belirlenen sürelerde iddia ve iddiaları ispata yarar delillerin bildirilmemesi durumunda iddia ve savunmaların genişletilmesi yasağı devreye gireceğinden sonrasında öne sürülen iddialar dikkate alınmayacaktır. Dava açma aşamasında tüm delillerin toplanarak ya da delillerin bulunduğu yerleri ayrıntılı olarak mahkemeye bildirilmesi gerekmekte olup her dava titiz bir dava öncesi çalışma gerektirmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu