Medeni Usul Hukuku

Asliye Hukuk Mahkemeleri ve Görevleri

Asliye hukuk mahkemeleri sulh hukuk mahkemesinin görevin dışında kalan ve özel hukuk uyuşmazlıklarının tamamına 5235 sayılı kanunun 6/2 maddesi gereğince bakmakla görevlendirilmiştir.

Malvarlığına ilişkin davalarda dava konusu malın, alacağın veya hakkında miktarına bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir. Asliye hukuk mahkemelerinde kural olarak yazılı yargılama usulü uygulanmakta olup bu mahkemeler tek hakimli mahkemelerdir.

Sulh Hukuk Mahkemesinin görevine giren işler Asliye Hukuk Mahkemesinin görev kapsamı dışındadır. Bunlar;

  • Kiralanan taşınmazın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere , kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar
  • Taşınır ve taşınmaz mal ve hakkında paylaştırılmasına ilişkin ortaklığın giderilmesi davaları
  • Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davalar,
  • Aksine bir düzenleme yok ise çekişmesiz yargı işlerinin tamamında Sulh Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu