Genel Hukuki Bilgiler

Tebligat ve Süreler

Tebligatın yapılması ile birlikte süreler işlemeye başlar. Tebligat genellikle bir hakkın kazanılması, kullanılması veya korunması için birtakım prosedürlerin yerine getirilmesi için süreleri başlatır.

Tebliğ anından itibaren sürelerin nasıl hesaplanacağı ise tebliğ edilen şeyin taşıdığı özelliklere göre değişiklik arz edebilecektir.

Tebligat Ne Zaman Yapılır?

Tebligat, resmi çalışma saatleri içinde yapılır.  Ancak tebligatın resmi adli tatil günlerinde ve gece vakti yapılması mümkündür

Kural olarak gece ve gündüz, adli ve resmî tatillerde, yılın her günü tebligat yapılabilir. Adli tatilde, milli ve dini bayramlarda tebligat mümkündür.

Ancak avukat tarafından takip edilen işlerde avukatlara bürosunda yapılacak tebligat, resmi çalışma gün ve saatleri içerisinde yapılmalıdır. Avukatlık büroları cumartesi ve pazar günü çalışıyor olsa dahi bugünlerde tebligat yapılamaz.

Adli tatilde, tebligat yapılır. Ancak adli tatile tabi olan dava ve işlerde sürenin son günü adli tatile denk gelmiş ise süre adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

Tebligatta Süreler Nasıl Hesaplanır?

Hukuk Muhakemeleri Kanununda sürelerin hesaplanmasına ilişkin özel düzenlemeler yer almaktadır. HMK m. 91, 92 ve 93’e göre;

 • Süreler taraflara tebliğ tarihinden veya kanundan görülen hallerde tefhim tarihinden itibaren işlemeye başlar.
 • Süreler gün olarak belirlenmiş ise tebliğ veya tefhim edildiği gün hesaba katılmaz.
 • Süre son günün tatilinde biter.
 • Süre; hafta, ay veya yıl olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta, ay veya yıl içinde karşılık gelen günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne karşılık gelen bir gün yoksa süre, bu ayın son günü tatil saatinde biter.
 • Resmî tatil günleri, süreye dahildir. Sürenin son gününün resmi tatillere rastlaması halinde, süre tatili takip eden ilk iş gününün mesai saati sonunda biter.
 • HMK m.445/4’e göre, elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda bitecektir.

E-Tebligatta Süreler Nasıl Hesaplanır?

E-tebligat, elektronik yolla yapılan tebligattır. E-tebligatta tebligat sürelerinin hesaplanması, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile belirlenmiştir. E-tebligatta tebligat sürelerinin hesaplanmasında şu noktalara dikkat edilmelidir:

 • E-tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir.
 • Tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlayan yasal süreler, tebliğin türüne ve konusuna göre değişebilir.
 • Gün ile belirlenen süreler, tebliğ gününü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Süre son günün tatil saatinde biter.
 • Hafta, ay veya yıl ile belirlenen süreler, tebliğ gününün son hafta, ay veya yıl içindeki karşılığı olan günün tatil saatinde biter.
 • E-tebligatın muhatabı tarafından açılıp açılmadığı veya hangi tarihte açıldığı, tebliğ tarihine ve yasal sürelere bir etki yapmaz.

Ekin Hukuk Bürosu olarak alanında uzman avukat kadromuzla iletişime geçmek ve dava ve işlemlerinizi takip etmek için bize ulaşabilirsiniz.

Stj. Av. Nesrin KOŞAR & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu