Ceza Hukuku

Suçun Manevi Unsuru

Suçun manevi unsuru; kişinin suça iradi olarak sebep olmasıdır.

Asıl manevi unsur biçimi bilme ve isteme unsurunu içinde barındıran kast olup taksir istisnaidir. Kanunun açıkça öngördüğü durumlarda taksirli hareketler cezalandırılır.

Kast Nedir?

Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesidir.

Fail; suç tanımına uygun hareket ve sonucu ve cezanın artırılması gereken nitelikli unsurları ve mağdurla ilgili özellikleri bilmelidir. Aynı zamanda fail, belirli bir şeyin yapılmasını ve ortaya çıkmasını arzulamalıdır.

Doğrudan Kast Nedir?

Doğrudan kast, failin kesin olarak öngördüğü ve istediği sonucu gerçekleştirmeye yönelik kastıdır.

Olası Kast Nedir?

Olası kast, failin istediği asıl sonuç dışında başkaca sonuçların ortaya çıkabileceğini öngörmesine karşın yine de eylemi gerçekleştirmesidir. Fail, olası kastta olursa olsun mantığıyla hareket etmektedir.

Ani Kast Nedir?

Ani kast, suç işleme kararı ile suçun işlenmesi arasında bir zaman aralığının bulunmadığı kast türüdür.

Ani Kast Nedir?

Tasarlama Kast Nedir?

Tasarlama kast, suç işleme kararı ile suçun ortaya çıkması arasında zaman aralığının bulunduğu kast türüdür. Tasarlama kast türünde temel iki görüş bulunup; bunlar plan kurma görüşü ve soğukkanlılık görüşüdür.

Taksir Nedir?

Taksir; failin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek, öngörebilme ve önleme olanağına sahip bulunan sonucun gerçekleşmesine neden olmasıdır.

Taksirle işlenebilecek suçlar kanunda sayılmıştır, kanunun açıkça taksirle işlenebileceği düzenlenmemiş olan suçlar taksirle işlenemez.

Taksirin Unsurları Nelerdir?

Taksirin unsurları şu şekildedir:

  • Türk Ceza Kanunu’nda eylemin taksirle işlenebileceği düzenlenmiş olmalı.
  • Bilerek ve isteyerek yapılan bir hareketin varlığı gerekir.
  • Fail, sonucu öngörmeli fakat sonucun gerçekleşmesini istememesi gerekir.
  • Fail, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmiş olmalı.
  • Failin hareket ile oluşan sonuç arasında nedensellik bağı olmalı.

Bilinçli Taksir Nedir?

Bilinçli taksir, failin sonucu öngörmesine rağmen sonucu istememesi durumudur. Fail, ustalık ve becerisine güvenmektedir. Fail, “Nasılsa olmaz” mantığıyla hareket etmektedir.

Bilinçsiz taksir ise failin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörülebilir bir sonucu öngörememesidir.

Taksirli suçlarda ceza; failin kusuruna göre belirlenmektedir.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç Ne Demek?

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç; failin kastettiği neticeden daha ağır veya başkaca bir sonucun ortaya çıktığı suç tipidir.

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçtan bahsedebilmek için oluşması gereken koşullar:

  • Failin gerçekleştirdiği ilk hareket kasten olmalıdır.
  • Failin ilk kasti hareketinden sonra kastedilenden daha ağır veya başka bir sonuç ortaya çıkmalıdır.
  • Failin ilk hareketi ile sonuç arasında nedensellik bağı bulunmalıdır.
  • Failin ortaya çıkan sonuç bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir.

Ekin Hukuk Bürosu olarak ceza hukuku alanında yaşadığınız sorunlarda hukuki sürecin takipçisi olabiliriz. Uzman avukat kadromuzla görüşmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Stj. Av. Ebrugül KOÇAK & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu