Medeni Usul Hukuku

Kadastro Mahkemeleri ve Görevleri

Kadastro Mahkemelerini görevleri Kadastro Kanunun 25. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, kadastro mahkemeleri taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı ayni haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, kadastroya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara ve özel kanunlarca kendisine verilen işlere bakar; Kadastroya veya kadastro ile ilgili verasete ait uyuşmazlıkları çözümleyebileceği gibi, istek üzerine veraset belgesi de verebilir.

a) Kadastro Mahkemeleri Kaç Hakimden Oluşur ? Hangi Yargılama Usulü Uygulanır ?

Kadastro Mahkemeleri tek hakimli mahkemelerdir. Kadastro Mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi, kadastro mahkemesi sıfatıyla yargılama yapacaktır.  Kural olarak Kadastro Mahkemesinde basit yargılama usulü uygulanmaktadır.

b) Kadastro Mahkemesi Duruşmasına Gitmesen Davam Düşer Mi ?

Kadastro Mahkemelerinde taraflar duruşmaya gelmeseler dahi mahkeme yargılamaya devam eder, yokluklarında duruşma yapılır.

c) Kadastro Mahkemeleri Adli Tatilde Yargılama Yapar Mı ?

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 102. Maddesi Adli Tatili düzenlemektedir. Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar. Adli tatilde yazılı yargılama usulünün uygulandığı mahkemelerde yargılamaya ara verilirken basit yargılamaya tabi mahkemelerde yargılamaya devam olunmaktadır. Kadastro Mahkemeleri de adli tatilde çalışmaya devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu