Genel Hukuki Bilgiler

Darp Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

Darp raporu; ceza hukuku bakımından yaralama suçu sonucunda kişinin vücudunda iz, hasar, ezilme, ekimoz vb. yani yaralanmaların meydana gelmesi halinde yaralanma halini ortaya koyan ve tıbben kişinin maruz kaldığı fiziki saldırının bedensel anlamda onda oluşturduğu sonucu belirleyen bir sağlık raporudur.

Şiddete maruz kalındığında hastanelerin acil bölümüne gidilerek darp raporu alınıp hastane polisine şikayet iletilebilir ya da karakola gidilerek polis eşliğinde hastaneye götürülerek darp raporu alınabilir.

Darp Raporu Nasıl Alınır?

Darp raporu almak için herhangi bir hastane, polis, jandarma veya savcılığa başvurmak gereklidir. Darp raporu alınabilmesi için vücutta izler bulunmalıdır.

Hastaneye başvurulduğunda, mağdur darp edilip edilmediğine dair adli bir muayeneden geçirilir ve bu muayene sonucunda adli bir rapor düzenlenir. Aynı zamanda hastane doktorları, polise bilgi verir ve mağdurun ifadesi alınır. Mağdur istediği takdirde şikayetçi olabilir veya şikayetçi olmaksızın (özellikle darp eşler arasında değilse) bir tutanak tutturabilir.

Darp raporu almak için mağdur, polis, jandarma veya savcılığa başvurabilir. Mağdur, adli muayene için derhal hastaneye sevk edilir. Hastanede yapılan muayene sonucunda darp izleri olup olmadığına dair adli bir rapor hazırlanır. Bundan sonra mağdur, kendisini darp eden kişiye karşı şikayetçi olabilir veya sadece bir tutanak tutturabilir. Eğer darp eden kişi eş ise, şikayetçi olunmasa bile re’sen suçun takibi yapılır.

Darp Raporunun Süresi var Mı?

Kanunen, darp raporu almak için belirlenmiş bir süre bulunmamaktadır. Darp raporunun geçerlilik süresi de mevcut değildir; süresizdir ve herhangi bir zaman içinde alınabilir.

Ancak, darp izlerinin muayene sırasında belirlenebilmesi ve adli rapora aktarılabilmesi için uygun bir süre olması önemlidir. Darp izlerinin geçmesi durumunda, olaya dair darp raporu alınamaz.

Ayrıca, hangi olaya bağlı olarak darp raporu alınıyorsa, o darp eyleminin şikayet süresinin kaçırılmaması önemlidir. Hak düşürücü ve zamanaşımı süreleri olduğunda dikkatli olunmalıdır. Fiziksel şiddet, yani kasten yaralama durumunda 6 aylık bir şikayet süresi bulunmaktadır. Eşler arasında gerçekleşen bir darp olayında ise şikayet süresi bulunmamaktadır.

Ayrıca, boşanma davalarında çok eski vakalar mahkeme tarafından affedilmiş veya hoş görülmüş olarak kabul edilebilir. Bu durumda, darp raporunun üzerinden fazla süre geçmemesi önemli olabilir, çünkü darp raporu boşanma davasında lehe kullanılamayabilir.

Darp Raporunun Süresi var Mı?

Darp Raporu Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Darp raporu almak için öncelikle darp izlerinin geçici olup olmadığına dikkat edilmelidir, çünkü bazen olaylarda meydana gelen darp izleri geçicidir. Bu nedenle, darp sonrasında en kısa sürede yetkili kurumlara başvurularak rapor alınmalıdır.

Darp raporu düzenleyecek olan hekimin tüm darp izlerini gözden geçirdiğinden emin olunmalıdır.

Darp raporunda tüm yara izlerinin doğru bir şekilde yer aldığından emin olunmalıdır.

Darp raporu, kasten yaralamaya dair diğer tüm delillerle birlikte suç duyurusuna eklenirse, bu daha etkili olabilir. Bu nedenle, tanıkların isim, soyad ve T.C. kimlik numaralarını almak ve olay yerinde fotoğraf çekmek önemlidir.

Darp raporunun tarihine dikkat edilmelidir, çünkü şikayete tabi suçlarda 6 aylık süreyi kaçırmak, hak kaybına neden olabilir.

Darp Raporu Alındıktan Sonra Süreç Nasıl İlerler?

Darp raporu alındıktan önce veya sonra, olayın kolluğa intikal etmesi gerekir. Adli Kolluk, el koyduğu suça özellikle darp şikayetlerinde derhal durumu Cumhuriyet savcısına bildirir, suçun soruşturması için talimat alır ve bu talimatı yazılı hale getirir. Talimat doğrultusunda ilk olarak darp edilen kişinin yazılı şikayeti kayda geçirilir ve başvurusu “Müşteki” sıfatıyla alınır. Ardından, Cumhuriyet savcısının talimatıyla, fail hakkında davet veya yakalama işlemi yapılır ve şüpheliden ifade alınır.

Bu sürecin ardından kişi, mevcutlu olarak veya serbest bırakılarak Cumhuriyet savcılığına soruşturma evrakı ile sevk edilir. Cumhuriyet savcısı, mevcutlu olarak sevk edilen kişi için tutuklama talep edebilir ya da tutuklama istemeden soruşturmanın devamına karar verebilir. Sonrasında, şikayet çerçevesinde soruşturmanın sürdürülmesi ve iddianamenin hazırlanıp hazırlanmamasına, kamu davasının açılıp açılmayacağına karar verilmesi gerekmektedir.

Darp Raporu Nereden Alınır?

Darp raporu özel veya devlet hastanelerinden alınabilir. Sağlık ocakları veya aile hekimlerinden darp raporu alınamaz.

Darp Sebebiyle Dava Açılabilir Mi?

Kasten yaralama olayında darp raporu aldıktan sonra, şahıs şikayette bulunarak Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dava açılmasını talep edebilir. Darp raporuna ilişkin olay, savcılık tarafından soruşturulur ve sonucunda dava açılabilir.

Darp raporu alındıktan sonra vekaletname verildiği takdirde, avukat da suç duyurusunda bulunabilir.

Eğer olay, rapor ve destekleyen delillerle kanıtlanırsa, Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesi uyarınca kasten yaralama suçu işlendiğine karar verilebilir.

Ceza davası kesinleştikten sonra, maddi ve manevi tazminat talepli bir dava da açılabilir. Maddi tazminat davasında, hastane giderleri gibi masraflar talep edilir. Manevi tazminat davasında ise yaşanan olaylar nedeniyle ihlal edilen kişilik hakları ve çekilen üzüntüyü hafifletecek bir miktar para ödenmesi istenir.

Darp Sebebiyle Dava Açılabilir Mi?

Darptan Alınan Cezalar Nelerdir?

Darp, yani kasten yaralamaya ilişkin cezalar Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde belirtilmiştir.

Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek darpta, 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası uygulanabilir. Bu tür darbeler sonucu oluşan morluklar bu kapsama girebilir.

Mağdurun vücudunda acı veya algılama eksikliği oluşmuşsa, 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası verilebilir.

Aile içinde şiddet durumlarında (üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe), aciz kimselere (çocuk, yaşlı, engelli), kamu görevlisine karşı veya suçun nitelikli hallerinde darp cezası artırılır. Detaylı bilgiler için “Basit Yaralama Suçu ve Cezası” makalemize başvurabilirsiniz.

Darp nedeniyle ödenecek tazminat miktarı somut olaya göre değişkenlik gösterir. Uygulamada, 2022 yılında kasten yaralamadan kaynaklı manevi tazminatın en az 5.000 TL civarında olduğunu görmekteyiz. Maddi tazminat ise yaşanan maddi kayba bağlı olarak değişiklik gösterir.

Darp Raporu Alamıyorsam Ne Yapmalıyım?

Darp raporu almak için işlem yapılamıyorsa, mağdur kendi delillerini oluşturmalıdır. Bu, darp olayını ispatlayacak her türlü delil içerebilir.

Özellikle yaralanmadan kaynaklı iz, şişlik, morlukların mağdurun vücudunda net bir biçimde anlaşılabildiği fotoğrafların ve video kayıtlarının çekilmesi önemlidir. Bu kayıtlar tanık huzurunda alındığında daha sağlam bir temel oluşturabilir. Ayrıca, kayıtların mutlaka tarih içermesi gerekmektedir.

Eğer kayıt fotoğraf veya video ile sağlanamıyorsa, tanıklara birebir gösterilerek şahitlik yaratmak önemlidir. Özellikle darp olayının kim tarafından gerçekleştirildiğini ve hangi tarihte meydana geldiğini belirten kayıtlar alınmalıdır. Şahitlerin de darp olayının tarihini hatırlamalarını sağlamak önemlidir.

Darp Raporuna İtiraz

Darp raporu, mahkemece kurulmuş bir hüküm değil, ancak hüküm kurulmasına olanak sağlayan delillerden biridir. Bu bağlamda, darp raporuna doğrudan itiraz etmek mümkün olmasa da, raporun sahte olduğu veya yasadışı yollarla rüşvet karşılığı hazırlandığı iddiaları söz konusuysa, hastane ve doktorlar ile raporu tanzim ettiren kişiye karşı suç duyurusunda bulunulabilir ve raporun sahte olduğu iddia edilebilir.

Bununla birlikte, darp raporunun niteliği vücuttaki izlere ilişkin tıbbi betimlemeler içerdiği ve olayın meydana geliş şekline dair bilgiler içermediği için olayın örgüsünün anlatımı da yapılabilir. Örneğin, darp raporuna konu olan yaralanmanın meşru müdafaa sonucunda meydana geldiği ifade edilerek başkaca delillerle desteklenebilir. Bu gibi hususlar her somut olay açısından ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Darp Raporu Olmadan Darp Olgusu İspat Edilebilir Mi?

Darp olayları, yani mağdurun fiziksel saldırıya uğradığı iddiası, her türlü delil ile ispat edilebilir. Salt darp raporunun mevcut olmaması, darp fiilinin gerçekleşmemiş olduğunu ispatlamak için yeterli değildir. Ancak muhtemel bir darp olayının varlığı durumunda, darp raporunun alınması mağdurun elini güçlendirir ve onu ispat sürecinde stratejik bir avantaj sağlar.

Sonuç

Darp eylemine maruz kalan bir birey darp raporu alarak bu eylemin cezasını almasını istediği kişiye karşı bir cezalandırma sürecine girebilir. Bu süreçte ve bu eylemin ispatında darp raporunun alınmış olması kişiyi iddiasını ispat bakımından oldukça öne geçirecektir.

Bu sürecin bir avukatla yönetilmesi işlemlerin hızlanması ve daha doğru ve sağlıklı bir ceza dosyası süreci geçirmek bakımından önemlidir. Ekin Hukuk olarak bu süreci beraber yönetebiliriz.

Sık Sorulan Sorular

Darp raporu alıp şikayetçi olunca ne olur?

Şikayetçi olunursa, savcılık darp olayının nerede ve nasıl gerçekleştiği, kimin tarafından yapıldığına yönelik tüm delilleri toplar. Daha sonra şüphelinin ifadesi alınır. Değerlendirme yapıldıktan sonra savcılık, iddianame hazırlayarak kamu davası açar veya takipsizlik kararı verir.

Darp eden kişi ne kadar ceza alır?

Kasten yaralamadan ötürü fiili işleyen kişinin alacağı ceza Türk Ceza Kanunu madde 86/1’de belirtildiği üzere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

Darp raporu işe yarar mı?

Darp raporunun olması darp eylemini ispat için en büyük delil sayılır.

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Ezgi DEMİROCAK

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu