Medeni Usul Hukuku

Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Görevleri

Asliye ticaret mahkemeleri tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir.

Asliye ticaret mahkemelerinde bir başkan ve yeteri kadar üye bulunur. Bazı davalar heyet yani bir başkan ve iki üye ile bakılırken bazı davalara tek hakim ile bakılmaktadır.

Ticaret Mahkemelerinde Tek Hakimle Bakılan Davalar Hangileridir ?

22/07/2020 tarihli ve 7251 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile konusu para ile ölçülebilen uyuşmazlıklarda dava değeri 500.000 Türk Lirasına kadar olan dosyalarda basit yargılama usulü uygulanmakta dava değeri 500.000 Türk Lirasına kadar olan işlere tek hakim tarafından bakılmaktadır.

Ticaret Mahkemelerinde Heyet Halinde Bakılan Davalar Hangileridir?

Dava değeri 500.000 TL ve üzeri olan davalarda dosyalara heyet halinde bakılmaktadır. Ayrıca dava değerine bakılmaksızın aşağıdaki dava ve işlere heyet halinde karar verilir.

 1. İflas, İflasın Ertelenmesi, İflasın Kaldırılması, Konkardato ve yeniden yapılandırmadan kaynaklanan iş ve davalara,
 2. 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu^nda hakimin kesin olarak karara bağlayacağı işler ve davalar,
 3. Şirketler ve kooperatifler hukukundan kaynaklanan genel kurul kararlarının iptali ve butlanına ilişkin davalara, yönetim organları ve denetim organları aleyhinde açılacak sorumluluk davalarına, organların azline ve geçici organ atamasına ilişkin davalara, fesih, infisah ve tasfiyeye yönelik davalara,
 4. 12.01.2021 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ na ve 21.06.2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’na göre yapılan tahkim yargılamasında; tahkim şartına ilişkin itirazlara, hakemlerin seçimi ve reddine yönelik davalar ile yabancı hakem kararlarının tanıma ve tenfizine yönelik davalara bir başkan ve iki üye ile toplanacak heyetçe yürütülür.

Ticari Davalar Nelerdir?

Ticari davalar Mutlak Davalar ve Nisbi Ticari Davalar Olarak İkiye ayrılır.

Mutlak Ticari Davalar

1.         Ticaret Kanununda düzenlenen hususlardan doğan davalar

2.         Medeni Kanunda rehin karşılığı ödünç verme işleri ile uğraşanlar hakkında davalar

3.         Borçlar Kanununda düzenlenen

 • Bir malvarlığı ile işletmenin devralınması ile işletmelerin birleştirilmesi ve tür değiştirmesine ilişkin davalar,
 • Rekabet Yasağına İlişkin davalar
 • Yayın sözleşmesine ilişkin davalar,
 • Kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen konulardaki davalar,
 • Komisyon sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcılarına ilişkin davalar
 • Havale ve saklama sözleşmesine ilişkin hususlardan doğan davalar mutlak ticari davalardır.

4.         Marka, Patent ve Telif hakkına ilişkin hususlardan doğan davalar

5.         Ticaret Kanunu 135. Maddesinde sayılan ticarete mahsusu yerlerle ilgili davalar,

6.         Bankalar ve Ödünç Parar verme işleri kanunlarında düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları ticaret mahkemelerinde görülecektir.

Nisbi Ticari Davalar

1. Tacir olan tarafların ticari işletmelerine ilişkin yaşadıkları sorunlar nisbi ticari dava olup bu uyuşmazlıklara bakmakla görevli olan mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir. Bir olayın nisbi ticari dava olarak kabul edilmesi ve yargılamanın Asliye Ticaret Mahkemesinde yapılabilmesi için hem tarafların tacir olma şartı hem de uyuşmazlığın tacirlerin ticari işletmelerine ilişkin olma şartının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

2. Bir diğer nisbi ticari davalar ise Havale , Vedia ve Telif hakkında doğan ve ticari işletmeyi ilgilendiren davalardır. Bu durumda tarafların tacir olup olmaması önem arz etmemekte olup uyuşmazlığın havale, vedia veyahut telif hakkında kaynaklanması davanın Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmesi için yeterli olacaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu