Medeni Usul Hukuku

Karşı Dava Ne Demek?

Karşı dava, davalının cevap dilekçesinde davacıya karşı olan bir talebinin, ayrıca hüküm altına alınmasını konu alan davadır.

Davalı, cevap dilekçesinde veya cevap süresi içerisinde ayrı bir dilekçe ile kendisine dava açan davacıya ayrı bir dava açıyor. Bunu yeni bir dava dilekçesi şeklinde tevzi bürosundan geçirmek suretiyle yapmıyor; cevap dilekçesinde, kendisine dava dilekçesini tebliğ eden mahkemeye vererek yapıyor.

Karşı dava süre ve şekil açısından sınırlandırılmıştır. Esasa cevap süresi içerisinde açılmalıdır. İlk itirazlar gibi olmadığı esasa cevaplarla birlikte olmak zorunda değildir. Ayrı bir dilekçeyle, yine aynı mahkemeye açılabilir. Karşı dava açan davalı, gider avansını ödemelidir.

Cevap dilekçesinde karşı dava açıldığı takdirde, asıl davacı cevaba cevap dilekçesi verir. Ancak karşı davada davalı konumunda olduğu için, o davada da bir cevap dilekçesi verir.

Karşı Davanın Açılabilmesinin Şartları

Karşı Davanın Açılabilmesinin Şartları

  1. Asıl davanın açılmış ve halen görülmekte olması. Her aşamada değil, cevap dilekçesi aşamasında bulunuyor olmamız gerekir.
  2. Karşı davada ileri sürülecek olan talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas veya mahsup ilişkisinin bulunması yahut bu davalar arasında bağlantının mevcut olması şarttır. Buna, karşı dava açabilmenin maddi koşulu da denebilir.

Karşı Davanın Açılabilmesinin Şartları

Takas ve Mahsup

Takasta her iki edimde diğer taraf kendi edimini ileri sürmese bile ona karşı ileri sürülebilecek olan bir edimdir.

Mahsupta ise diğer taraf kendi edimini bize karşı ileri sürmediği takdirde bizim ona karşı ileri sürmediğimiz edim mevcuttur.

Takas söz konusuyken, karşı dava açılması şu 2 ihtimalde mümkündür:

  1. “Karşı alacağınızı asıl davanın konusu olan alacak reddedilsin ve kendinize karar verilsin” düşüncesiyle ileri sürüyorsanız karşı dava açarsınız. “Yani karşı tarafın size karşı ileri sürdüğü alacak yoktur. Tam tersine sizin ondan alacağınız vardır. Bu davada da bu alacak karara bağlansın.” İşte bunu ileri sürüyorsak, karşı dava açarız.
  2. Karşı davanın alacağı asıl davadaki alacaktan daha yüksektir. Siz takas defini ileri sürseniz de, mahkeme asıl davadaki alacağın takas defi nedeniyle reddine karar verir.

Örneğin: Asıl davadaki alacak 10.000, sizin alacağınız ise 30.000. Takas defi ileri sürseniz sizin 10.000 liralık borcunuz sonra erer ama defi olarak ileri sürdüğünüz için 20.000 liralık kalan alacağım bu davada hüküm altına alınmaz. İşte bunu da hüküm altına almak istiyorsanız, karşı dava açmaktan başka şansınız yoktur.

Takas veya mahsup şartlarının mevcut olduğu durumlarda, bunları gözeterek karşı dava açabiliriz. Burada edimler aynı türden olduğu sürece, edimlerin kendilerinden kaynaklandığı hukuki ilişkiler arasında bağlantı aranmaz.

Örneğin: Biri haksız fiilden kaynaklanmışken diğeri sözleşmeden kaynaklanabilir. Buna karşılık karşı davanın konusunu oluşturan edim takas veya mahsup konusunu oluşturacak bir edim değilse, bu takdirde ancak iki davanın konusunu oluşturan hukuki ilişkiler arasında bağlantı varsa karşı dava açılabilir.

Bağlantı HMK.164’te belirtilmiştir: Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda, bağlantı var sayılır.

Takas veya mahsup şansı yoksa bağlantı aranır. Bağlantı yoksa karşı dava açamayız. Takas veya mahsup yoksa edimler arasında bir bağlantı olmalıdır.

Karşı davada şöyle bir sınırlama daha vardır, karşı davanın konusunu oluşturan talep bakımından kesin yetkinin bulunmamış olması gerekir. Eğer karşı davanın konusunu oluşturan talep bakımından kesin yetkili bir mahkeme varsa ve bu başka bir yerdeyse, karşı dava açılamayacaktır. Görev bakımından bir sınırlama yoktur.

Karşı dava için ayrı harç alınır. Kabul edilip edilmemesine göre ayrıca vekalet ücreti de ayrıca hesaplanır.

Asıl dava için ayrı, karşı dava için ayrı hüküm verilir. Asıl dava reddedilirken, karşı dava kabul edilebilir.

Ekin Hukuk Bürosu olarak alanında uzman avukat kadromuzla dava ve işlemlerinizi takip edebilmemiz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Av. Ahmet EKİN & Şevval Asude DOĞAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu