Genel Hukuki Bilgiler

İmar Affı Nedir? Hangi Yapıları Kapsar?

İmar affı ya da imar barışı afet risklerine karşı hazırlık kapsamında, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması ve Devlet ile vatandaş arasında uzlaşma sağlanması amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu’nda düzenlenmiştir.

İmar Kanunu’na eklenen Geçici Madde 16 ile 31/12/2017 tarihinden önce yapılan ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapılara Yapı Kayıt Belgesi (YKB) düzenlenmesi öngörülmüştür. Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar, 06.06.2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, 06.07.2018 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2018/8 sayılı Genelge ile cins değişikliği ve kat mülkiyeti işlemleri düzenlenmiştir.

İmar Barışına Başvuru ve Yapı Kayıt Belgesi

İmar Kanunu Geçici 16. Maddesi gereğince imar barışından faydalanabilmek için Yapı Kayıt Belgesi alınması gerekmektedir. Yapı Kayıt Belgesi başvuruları doğrudan veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aracılığı ile sadece e-devlet kapısı üzerinden yapılabilmektedir.

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir. Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. – Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

Yapı Kayıt Belgesi Ne İşe Yarar?

Yapı Kayıt Belgesi; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 31/12/2017 tarihinden önce yapılan bir yapının kayıt altına alınması ve kullanımına yönelik olarak verilen, imar bakımından ilave bir hak sağlamayan ve kazanılmış hak oluşturmayan, yapının imar durumu ve ruhsata uygun hale getirilmesi veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar verilen geçerli olan geçici bir belgedir.

Yapı Kayıt Belgesi Nasıl Alınır?

Yapı Kayıt Belgesi süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. Yapı Kayıt Belgesi başvuruları, doğrudan veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aracılığıyla sadece e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Yapı Kayıt Belgesi için yapıya ait bilgilerle başvuru yapılması ve bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Belge bedeli, arsanın emlak vergi değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda %3, ticari kullanımlarda %5 oranında hesaplanarak kentsel dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına ödenmesi gerekmektedir.

Kanunda belirlenen hak düşürücü süreler içinde başvurulmaması veya başvurulup bedelinin ödenmemesi durumunda Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecektir.

Yapı Kayıt Belgesi Nasıl Alınır?

Yapı Kayıt Belgesi Belediyeler Tarafından Verilir mi?

Belediyelerin Yapı Kayıt Belgesi sürecinde, arsa emlak vergi değeriyle ilgili bilgileri ilgilisine vermeleri, imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğini belgeleyen belgelerin belediyeye sunulması durumunda, Yapı Kayıt Belgesini işlemlerde temel almak dışında başka herhangi bir görev veya yetkileri bulunmamaktadır.

Yapı Kayıt Belgesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yapı Kayıt Belgesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16’ncı maddesi kapsamında verilen bir belge olup çeşitli haklar sağlamaktadır.

Bu haklar şunlardır:

  • Yapı, kayıt altına alınarak fonksiyonuna göre kullanım imkanı sağlanmaktadır. Bu sayede yapı, mevcut durumu ile kullanılabilmektedir.
  • Elektrik, su, doğalgaz, telefon, kanalizasyon gibi temel hizmetlere erişim imkanı sunulmaktadır. Yapı Kayıt Belgesi sahibi, bu hizmetlerden yararlanabilir.
  • Yapı Kayıt Belgesi ile ilgili olarak daha önce verilmiş yıkım kararları ve tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilmektedir.
  • Yapı Kayıt Belgesi sahipleri, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.
  • Yapı Kayıt Belgesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilebilmektedir.
  • Bankalar, Yapı Kayıt Belgesi ile yapı değerlendirmesi yaparak kredi taleplerini değerlendirebilmektedir.
  • Yapı Kayıt Belgesi sahibine, Hazine ve belediye mülkiyeti üzerindeki yapının arsasının rayiç bedel üzerinden satılma imkanı tanınmaktadır.

İmar Affı Yapılmasının Sebepleri Nelerdir?

İmar barışı düzenlemesi ile imar mevzuatına aykırı şekilde yapılmış ancak fiilen kullanılan, henüz tespit işlemi yapılamamış veya yıkım kararı ve idari para cezası verilmiş fakat uygulanamamış yapıların kayıt altına alınması sağlanmıştır. Bu yapıların kayıt altına alınması karşılığında, yenilenmesine kadar mevcut haliyle kullanımına izin verilmiştir.

Düzenleme kapsamında yapı Kayıt Belgesi için gerekli olan bilgiler arasında, yapı adresi, tapu bilgileri (ada, parsel), konut ve işyeri sayısı ile toplam inşaat alanı, emlak vergi birim değeri, arsa alanı, tapudaki alan veya beyan edilecek alan, yapı sınıfı, mevzuata aykırılığın tarif edilmesi ve yapıyı gösteren fotoğraflar bulunmaktadır.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapı türüne göre belirlenmiş oranlarla hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına ödenmelidir.

İmar barışı düzenlemesi, devlet ile vatandaş arasında uzlaşma sağlayarak taşınmazların kullanımını yasal hale getirmiş, işyeri açma ruhsatı ve abonelik işlemleri gibi sorunları çözmüştür. Ayrıca, elde edilen gelirle riskli yapıların dönüşümü ve kentsel dönüşüm projeleri için finansman sağlanarak ülke genelinde sağlıklı ve güvenli yerleşme alanları oluşturulması hedeflenmektedir. Düzenleme ayrıca, yapıların cins değişikliği ve kat mülkiyeti işlemlerinde umumi hizmet alanlarına denk gelen kısımların terk edilmesi şartıyla belediyelerin kamulaştırma maliyetini azaltacak bir düzenleme sunmaktadır.

En Son İmar Affı Ne Zaman Yapıldı?

Türkiye’de en son imar affı olan “İmar Barışı,” 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen Türkiye genel seçimleri öncesinde, 6 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması ve bu yapıların yasal hale getirilmesi amacını taşımaktadır.

Sonuç

Sonuç olarak, İmar Barışı, Türkiye’de imara aykırı yapılaşmanın düzenlenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla önemli bir adımdır. Bu düzenleme, vatandaşlara ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıları kayıt altına alma imkanı tanımakta, böylece mevcut yapıların yasal hale gelmesine olanak sağlamaktadır. Yapı Kayıt Belgesi almak için yapılan başvurular, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca gerçekleştirilebilmektedir.

Bu belge, yapı sahiplerine çeşitli haklar tanımakta, temel hizmetlere erişim imkanı, yıkım kararlarının iptali, cins değişikliği ve kat mülkiyeti işlemleri gibi avantajları beraberinde getirmektedir. İmar Barışı düzenlemesi, ülke genelinde sağlıklı ve güvenli yerleşim alanları oluşturmayı amaçlamaktadır.

Eğer siz de İmar Barışı sürecinde profesyonel destek almak ve başvuru sürecinizi sorunsuz bir şekilde tamamlamak istiyorsanız, ekinhukuk.com.tr adresinden uzman avukatlarımızdan hizmet alabilirsiniz. Hukuki süreçlerde sizlere yardımcı olacak olan Ekin Hukuk ve Danışmanlık, konusunda uzman avukat kadrosuyla size en iyi hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Evrim Üstündağ

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu