Ceza Usul Hukuku

Ceza Muhakemesinin Konusu Nedir?

Ceza Muhakemesinin konusunu kişi ya da kişilerin yaptıkları eylemlere ilişkin suç şüphesi ile başlamaktadır. Bu şüphe sonuçlanıncaya kadar ceza muhakemesinin konusu olmaya devam eder. Yani ceza muhakemesinin konusunu şüpheli ya da şüphelilerin hakkındaki suç şüphesine ilişkin maddi gerçeği ortaya koymaktır.

Ceza Davası Nedir?

Ceza davası, kişi ya da kişilerin hakkında suç işlediğine dair yeterli şüphe olması ile yargılamanın başlaması için açılan kamu davasıdır. Yani tüm ceza davaları kamu davasıdır. Ceza davasının açılması ve yargılamanın başlaması için hakkında yeterli şüphe bulunan kişi ya da kişiler adına iddianame hazırlandıktan sonra ceza mahkemesinin söz konusu iddianameyi kabul etmesi gerekmedir.

Bağlantılı Uyuşmazlıklar Nedir?

Birden fazla ceza uyuşmazlığı arasında bir irtibat, ilişki olabilmektedir. Bağlantı ise ceza uyuşmazlıkları arasında failden/faillerden ya da fiilden kaynaklanan bu irtibata verilen isimdir.

Bağlantılı Uyuşmazlıkların Türleri Nedir?

Bağlantılı uyuşmazlıkların sübjektif-objektif bağlantı, dar anlamda-geniş anlamda bağlantı, tek çeşit-karışık bağlantı olmak üzere ayrılmaktadır.

Sübjektif bağlantının söz konusu olabilmesi için bir kişinin birden fazla suçtan dolayı sanık olması gerekmektedir. Eğer birden fazla kişi bir suç sebebi ile sanık olursa bu sefer objektif bağlantı gündeme gelecektir.

Sübjektif ve objektif bağlantı bir araya gelerek dar anlamda bağlantıyı oluşturmaktadır. Bunun dışında kalan bağlantılar ise geniş anlamda bağlantıdır. Geniş anlamda bağlantı, tek ceza mahkemesinin görevli olduğu baktığı davalar arasında kanunda belirtilen bağlantılar dışında bir bağlantının olması halidir.

Tek çeşit bağlantının varlığından söz edebilmemiz için söz konusu uyuşmazlıkların hepsinin cezai nitelikte olması gerekmektedir. Karışık bağlantıdan söz edebilmek için uyuşmazlığa konu olan hususların çözümü adına farklı disiplinlere ait olmalıdır.

Bağlantılı Uyuşmazlıkların Sonuçları Nedir?

Bağlantılı uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda; bağlantılı uyuşmazlıkların birleştirilmesi, bağlantısı olan diğer uyuşmazlığın çözülmesinin beklenmesi ve mahkemenin nispi muhakeme yapması olmak üzere üç adet çözüm yolundan birini seçer. Bağlantılı uyuşmazlıkların birleştirilmesi, tek bir dosya ve esas üzerinden yargılama yapılarak karar bağlanmasıdır. Birleştirmenin yapılabilmesi için söz konusu uyuşmazlıklar arasında bağlantı olmalı, bu birleşme bir fayda sağlamalı ve birleştirme imkanı olmasıdır. Bekletici mesele yapma hususu ise davaya bakılması esnasında ortaya çıkan ve sonucu söz konusu davayla ilgili bağlantısı olan dosyanın sonucunun beklenmesidir. Nispi muhakemenin yapılması için ceza hakimi uzmanlık alanı dışında kalan ön sorunları ceza muhakemesi kurallarına riayet edilerek çözülmesidir. Kural olarak nispi muhakeme ihtiyaridir.

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Fatma Mislina DİNÇER

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu