Genel Hukuki Bilgiler

Aile İçi Tapu Devri Nedir?

Aile içi tapu devri genellikle miras veya benzer durumlar nedeniyle gerçekleşen taşınmaz mal devri anlamına gelir. Bu devir genellikle eşten eşe veya baba ile çocuk arasında tapu devri olarak gerçekleşir. Aile içi tapu devri, genellikle bir satış olarak değil, daha çok bağış veya hibe olarak da gerçekleşebilir.

Ancak, aile içi satış sürecinin, gerçek bir satış olarak işlem görmesi önemli bir husustur. Bu süreçte ödemenin nakit olarak değil, banka kanalıyla yapılması önemlidir. Bu şekilde gerçekleştirilen devirlerde, muhtemel geçersizlik iddiaları ihtimali de azalır.

Hibe olarak gerçekleştirilen devir işlemleri için ödenen harçlar, normal satış sürecine göre genellikle daha yüksektir. Bu nedenle gayrimenkul devri sırasında genellikle satış tercih edilir. Bu şekilde, aile içi gayrimenkul satışı, adeta bir yabancıya satış gibi gerçekleştirilmiş olur. Normal bir satış süreciyle gerçekleştirilen devirlerde, çeşitli belgeler talep edilmektedir.

Aile İçi Tapu Devri Nasıl Yürütülür?

Aile içi tapu devri çoğunlukla miras yoluyla yapılacağı gibi benzer sebeplerde de yapılır.

Devir sırasında ödenmesi gereken harçlar yüksek olduğu için gayrimenkulün satışı sırasında devir işlemi daha çok tercih edilir. Aile içi tapu devrinin satış süreci gerçek olabileceği gibi kişiler arasında bedelsiz tapu devri yani bağış ya da hibe olarak yapılabilir. Devir işlemleri sırasında taşınmaza ve alıcı ile satıcıya ait belgelerin toplanması gerekir.

Aile İçi Tapu Devri İçin Hangi Belgeler Gerekir?

Aile içi tapu devri için aşağıda sayılan belgeler gerekmektedir:

  • Tapunun aslı veya fotokopisi,
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
  • İlgili belediyeden alınmış gayrimenkulün rayiç bedeli gösteren belge,
  • Tapu işlemlerini gayrimenkul danışmanı ya da yetkilendirilen herhangi birisi yapacaksa vekaletname,
  • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) belgesi​,

Aile İçi Tapu Devir Masrafları 2024 Yılında Ne Kadardır?

Aile içi tapu devri işlemi için devir sürecinde devir ücreti yani tapu harcı ödenmesi lazımdır.

Tapu harcı ise şu şekilde hesaplanır: Öncelikle işlemin yapılacağı taşınmazın tapu dairesindeki değerine bakılır. Daha sonra bu tapu dairesinde gösterilmiş olan değerin %4’ü alınır. Bu belirlenmiş olan %4’lük değeri alıcı ve satıcı taraf %2 olacak şekilde öderler. Fakat bu oranın böyle olması zorunlu değildir. Alıcı ve satıcı taraf dilerlerse aralarında bu oranı farklı şekillerde de kararlaştırabilirler.

Aile içi tapu devri işleminde tapu harcı masrafının yanı sıra katma değer vergisi, değerli kâğıt bedeli, damga vergisi, beyanname ve de resmi gazete ücreti gibi masraflar da bulunmaktadır. Bu masrafların ne kadar olacağı aile içi tapu devri işlemine konu olmuş olan taşınmazın değerine, işlemin türünün ne olduğuna ve de taşınmazın bulunduğu bölgeye göre değişmektedir.

Aile İçi Tapu Devir Masrafları 2024 Yılında Ne Kadardır?

Aile İçi Tapu Devri Ne Zaman Yapılır?

Aile içi tapu devri genellikle miras ve benzeri durumlar kapsamında gerçekleştirilir, örneğin eşe ya da babadan çocuğa tapu devri şeklinde olabilir. Bu işlem, gerçek bir satış sürecini içerebileceği gibi bağış ya da hibe adı altında da gerçekleşebilir. Aile içi tapu devri işlemi, ne şekilde olursa olsun, genellikle ödemenin banka kanalıyla yapılması gerektiğini vurgular.

Ödemenin banka kanalı aracılığıyla yapılması, geçersizlik iddialarıyla ilgili olası sorunları önlemenin bir yolu olarak değerlendirilebilir. Hibe yöntemiyle gerçekleştirilen devirlerde ödenen harç miktarı, genellikle normal satışlara göre daha yüksek olabilir. Bu nedenle, aile içi tapu devri işlemlerinde genellikle satış benzeri bir süreç tercih edilir.

Aile İçi Tapu Devri Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Aile içi tapu devri sürecinde, her iki tarafın güvenliğini sağlamak adına gerekli prosedürlerin titizlikle yerine getirilmesi önemlidir.

Randevu gününde, alıcı ve satıcı, tapu devri için talep edilen belgelerle hazır bulunmalıdır. Tapu işlemleri sırasında, genellikle gayrimenkul avukatı ya da vekiller eşliğinde işlemler gerçekleştirilir. Eğer bizzat tapu devrine katılamayacaksanız, bir vekil atama seçeneğiniz de vardır. Bu durumda, vekaletnamede belirli sınırlamalar ve malın açık adresi gibi bilgiler net bir şekilde yer almalıdır.

Tapu vekaletnamesinde özellikle dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus, vekalet süresinin belirlenmesidir. Aksi takdirde, vekalet süresiz olarak kabul edilebilir. Tapu harcı ödemesi sırasında usulsüz durumlar tespit edilebileceğinden, bu süreci dikkatlice takip etmek önemlidir ve gerektiğinde bir gayrimenkul avukatının hizmeti alınabilir. Bu durumda, gayrimenkul avukatının vekalet ücreti de masraflar arasında yer alacaktır.

Aile İçi Tapu Devri Uyuşmazlıkları ile Hangi Mahkeme İlgilenir?

Aile içi tapu devri işlemlerinde çıkan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olarak kabul edilmiştir.

Bu husus 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunu’nun 4. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Tapu iptal ve tescil davaları için görevlendirilmiş mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile hukukundan kaynaklanan dava ve işlerde görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olarak kabul edilmiştir.

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Ezgi DEMİROCAK

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu